NÁKUP LÍSTKA

Nápovedu nájdete na stránke Pomocník (https://cp.hnonline.sk/sepkar/), kapitola Nákup cestovného lístka (TU)

Na webe CP.sk je možné zakúpiť lístky na miestenkové autobusové spoje a na niektoré vlaky (okrem cestovných lístkov dopravcov České dráhy a Železničná spoločnosť Slovensko - tie je možné zakúpiť na IDOS.cz). Pri takýchto spojoch sa zobrazuje okrúhla zelená ikona košíka a dole potom tlačítko "Do košíka“ pre vloženie príslušných cestovných lístkov z vybraného spojenia (označených ikonou košík) do košíka.
Možnosť nákupu lístka overuje systém CP.sk v okamihu vyhľadania spojenia on-line v rezervačnom systéme príslušného dopravcu a potom buď zobrazí alebo nezobrazí tlačítko "Do košíka“.
Pokiaľ pri príslušnom spoji ikona košíka nie je, nie je možné na uvedený spoj cestovný lístok zakúpiť. Buď preto, že dopravca neumožňuje nákup v systéme CP.sk. Alebo je nastavený dátum odchodu mimo predpredajné obdobia nastaveného dopravcom, na nákup je ešte skoro a cestovný lístok pôjde zakúpiť neskôr. V takom prípade je možné zadať nejaký blízky dátum zodpovedajúci požadovanému dňu v týždni, vyhľadať spojenie znova a overiť si možnosť predpredaja.

Na webe CP.sk je možné zakúpiť cestovné lístky na miestenkové autobusové spoje a na niektoré vlaky (okrem cestovných lístkov dopravcov České dráhy a Železničná spoločnosť Slovensko - tie je možné zakúpiť na IDOS.cz). Pri takýchto spojoch sa zobrazuje okrúhla zelená ikona košíka a dole potom tlačítko "Do košíka“ pre vloženie príslušných cestovných lístkov z vybraného spojenia (označených ikonou košík) do košíka. Môže to teda byť viac cestovných lístkov na jednotlivé spoje, ak ide o spojenie s prestupom. Systém ponúkne aj možnosť vyhľadať rovnú cestu späť.    
Cestovné lístky nie je možné zakúpiť telefonicky ani e-mailom.     
Na webe CP.sk nie je možné zakúpiť žiadne časové lístky, kupóny a pod. Tiež nie je možné zakúpiť lístky pre zvieratá a ani nie je možné zaplatiť za batožinu. Čo sa týka nákupu lístka pre bicykel, podrobnejšie informácie nájdete TU.

V prípadoch, keď nám dopravcovia umožnili priamy predaj cestovných lístkov, sa na základe nastavenia parametrov cestujúceho/cestujúcich zobrazuje vedľa tlačítka "Do košíka“ cena cestovného lístka alebo cestovných lístkov na konkrétne vyhľadané spojenie. Cena je kompletná za všetky spoje označené guľatou zelenou ikonou košíka. Túto cenu je možné ovplyvniť nastavením parametrov cestujúceho/cestujúcich (vek, zľavový preukaz).
Všetky ceny si stanovujú dopravcovia a môžu sa v čase meniť podľa dňa jazdy, zostávajúceho času do odchodu alebo zaplnenosti spoja. Systém CP.sk získava aktuálnu cenu cestovného lístka v okamihu vyhľadania spojenia priamo z rezervačného systému príslušného dopravcu a nemôže ju nijako ovplyvniť.

V paneli Cestujúci je možné cez odkaz “Pridať/zmeniť cestujúcich” nastaviť vek cestujúceho/cestujúcich a prípadne zľavový preukaz, pokiaľ ním cestujúci disponuje. Je možné vybrať iba z preukazov v ponuke. Pokiaľ dopravca vybraného spoja takto navolenému cestujúcemu poskytuje zľavu, je pridelená automaticky príslušná tarifa a cena. Zaškrtnutie príslušného Zľavového preukazu teda neznamená automaticky jeho využitie.

Cestovný lístok je zároveň miestenkou a nákup je teda spojený s rezerváciou sedadla. 
Ak dopravca vybraného spoja umožňuje nákup cestovného lístka na konkrétne sedadlo, je možné ho zmeniť po vložení cestovného lístka do košíka kliknutím na zobrazené číslo sedadla, ktoré prednastavil systém automaticky. 
Ak dopravca neumožňuje pri nákupe na CP.sk výber konkrétneho sedadla, nie je v košíku číslo sedadla zobrazené. Potom je buď uvedené až na zakúpenom cestovnom lístku a dopravca pridelil toto konkrétne sedadlo cestujúcemu, alebo na ňom uvedené nie je a podľa podmienok dopravca bude pridelené až pri nástupe do autobusu/vlaku.
Po zaplatení cestovného lístka nie je možné sedadlo nijako meniť.

Nákup pod prihlásením odporúčame, hoci nie je povinné. Pokiaľ budete nákupy vykonávať ako prihlásení užívatelia, uvidíte svoje zakúpené lístky na CP.sk na stránke Cestovné lístky (https://cp.hnonline.sk/jizdenky/) na akomkoľvek zariadení, na ktorom sa do aplikácií CP prihlásite – teda napr. i v mobilu na webe CP.sk alebo v mobilnej aplikácii Cestovné poriadky CP. To môže uľahčiť odbavenie/kontrolu cestovného lístka, ako aj prípadné vrátenie cestovného lístka. Registráciu do CP.sk je možné vykonať na stránke https://cp.hnonline.sk/prihlasenie/). Ďalšie informácie k registrácii nájdete TU.    
Registrácia môže byť nahradená prihlásením sa účtom zo sociálnej siete Facebook, účtom Google alebo Apple. V takom prípade CP.sk nezhromažďuje žiadne osobné dáta užívateľov, ale preberá ich z týchto služieb.

Platba prebieha mimo systém CP.sk a musí byť potvrdená v limite 12 minút. Ten beží od okamihu kliknutia na tlačítko “Zaplatiť”. Pre zaplatenie obsahu košíka je možné vybrať z týchto druhov platieb: 

  • Google Pay/Apple Pay - platba pomocou platobných kariet uložených v účte Google/Apple. Po kliknutí na tlačítko "Zaplatiť" a prihlásení sa do účtu Google/Apple je možné vybrať uloženú kartu. 
  • Platobná karta - platobná brána ČSOBeAPI umožňuje platby tuzemskými aj zahraničnými kartami asociáciou MasterCard, VISA, Diners Club a American Express. 
  • Platba on-line prevodom z účtu pomocou internetbankingu bánk, ktorých tlačítka sú v ponuke zobrazené. Platby sprostredkováva platobná brána Besteron. Tu sa prihlásite do internetbankingu banky s vašim účtom a potvrdíte predvyplnený bankový príkaz, ktorý sa vám zobrazí. 

Po zadaní požadovaných údajov a autorizácii platby vykoná platobná brána automatické presmerovanie do e-shopu CP.sk (k „obchodníkovi“). V tom okamihu je až platba košíka potvrdená a následne okamžite vydaný lístok.

Cestujúci sa pri nástupe do autobusu alebo pri kontrole cestovných dokladov vo vlaku preukazuje cestovným lístkom zobrazeným na displeji elektronického zariadenia a prípadne dokladom potvrdzujúcim nárok na zľavu. 
Iba v prípadoch, keď je to na PDF cestovnom lístku výslovne uvedené, je prípustné aj odbavenie cestujúceho iba so znalosťou kódu pre odbavenie cestovného lístka a prípadne dokladom potvrdzujúcim nárok na zľavu. 
Pokiaľ dopravca požaduje vytlačenie cestovného lístka, je na túto skutočnosť užívateľ upozornený v priebehu nákupu aj v e-maile s cestovným lístkom. 
Vždy je prípustné odbavenie s vytlačeným PDF lístkom v nezmenenej veľkosti na papieri formátu A4, okrem cestovných lístkov Integrovaných dopravných systémov.

Predpredajné obdobie si stanovujú jednotliví dopravcovia a sú rôzne – počínajúc 15 dňami pred odchodom a končiac niekoľkými mesiacmi pred odchodom spoja. Pre ukončenie predpredaja nie je žiadny stanovený limit – dôjde k nemu vo chvíli, keď ho ukončí samotný dopravca. Možnosť nákupu lístka overuje systém CP.sk on-line v okamihu vyhľadania spojenia a potom buď zobrazí alebo nezobrazí tlačítko "Do košíka“.

Pri nákupe lístka na webe CP.sk pomocou internetového prehliadača v PC alebo v mobile je po zaplatení košíka lístok okamžite vystavený na webe CP.sk na stránke “Cestovné lístky” (https://cp.hnonline.sk/jizdenky/) v zariadení, kde bol nákup vykonaný a zároveň zaslaná vo formáte PDF na e-mailovú adresu zadanú pri nákupe.  
Pri nákupe lístka v mobilnej aplikácii CP.sk je po potvrdení zaplatenia košíka lístok zobrazený priamo v tejto aplikácii na stránke Lístky a tiež zároveň zaslaný vo formáte PDF na e-mailovú adresu zadanú pri nákupe. Toto PDF slúži aj ako daňový doklad.  
Pokiaľ bol lístok zakúpený prihláseným užívateľom, môže byť zobrazený na uvedenej stránke Cestovné lístky nebo Lístky v akomkoľvek zariadení, do ktorého sa užívateľ prihlási rovnakým spôsobom ako pri nákupe.

Či sa lístok na príslušný spoj predáva na konkrétne meno si určuje sám dopravca. Pokiaľ dopravca požaduje uvedenie mena na cestovnom lístku, je to povinný údaj, meno musí súhlasiť s menom cestujúceho a tento cestovný lístok je neprenosný. 
Meno cestujúceho sa zadáva cez odkaz “Pridať/zmeniť cestujúcich” v paneli Cestujúci
Pri nákupe cestovného lístka na spoje niektorých dopravcov pre viacerých cestujúcich naraz je na zakúpenom hromadnom cestovnom lístku uvedené iba meno prvého cestujúceho. 
V prípade cestovných lístkov na spoje RegioJet na Slovensku, prípadne do blízkeho zahraničia (Česko, Rakúsko) meno cestujúceho nemusí súhlasiť s menom uvedeným na cestovnom lístku.

Pokiaľ chcete získať cestovný lístok pre sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP/P, ktorý je za 0 €, je nutné ho zakúpiť súčasne s aspoň jedným lístkom pre držiteľa preukazu ŤZP/P. Cestovný lístok teda vráťte a zakúpte oba lístky naraz. Informácie o vrátení nájdete TU.

Zakúpený cestovný lístok je platný iba na spoj, dátum a čas, ktorý je na ňom uvedený a na iný spoj ho nie je možné použiť.

V systéme CP.sk nie je možné cestovné lístky žiadnym spôsobom rezervovať, je možné ich iba zakúpiť.

Podmienky pre vrátenie cestovného lístka sú stanovené príslušným dopravcom a sú uvádzané už pred nákupom cestovného lístka v odkaze "Prepravné podmienky“ pod názvom tarify pri cestovnom lístku v košíku. U autobusových spojov je tu informácia uvedená obvykle v tvare výška zrážky v €/doba do odchodu v hodinách, do kedy dopravca umožňuje vykonať vrátenie. 
Systém CP.sk nemá na tieto podmienky žiadny vplyv.
Po zakúpení cestovného lístka sú podmienky vrátenia uvedené v PDF súbore zakúpeného cestovného lístka, väčšinou opäť v tvare výška zrážky v €/doba do odchodu v hodinách, do kedy dopravca umožňuje cestovný lístok s touto zrážkou vrátiť.

Cestovný lístok vydaný v aplikácii CP.sk spĺňa náležitosti zjednodušeného daňového dokladu podľa zákona o DPH č. 222/2004 v platnom znení. PDF lístok zaslaný po zaplatení e-mailom je možné použiť ako daňový doklad pre uplatnenie v účtovníctve a pre odpočet DPH.

Pokiaľ príslušný dopravca povoľuje iba nákup miestenky, cestovné sa platí u vodiča. Týka sa to spojov, ktoré dopravca zaradil do nejakého integrovaného dopravného systému, čo umožňuje cestujúcemu využitie predplateného cestovného v rámci takéhoto systému. Môže u vodiča predložiť kartu oprávňujúcu jazdu v príslušných (zakúpených) tarifných pásmach. Ak cestujúci takú kartu nemá, zaplatí cestovné vodičovi.
Každopádne nákupom takej miestenky na CP.sk má cestujúci zaistené sedadlo a prednostné právo nákupu cestovného lístka.

Do košíka je možné vložiť neobmedzený počet cestovných lístkov, ale vždy pre max. 6 cestujúcich na jedno spojenie. V prípade potreby je potom nutné nákup/y opakovať.

Všetka komunikácia s vašim prehliadačom prebieha vždy šifrovane, cez protokol HTTPS. Platba je zabezpečená pomocou protokolu 3D Secure. Na platby využívame systémy renomovaných spoločností - platobnú bránu ČSOB eAPI pre platby kartou a platobnú bránu Besteron pre platby rýchlym prevodom. Na dokončenie platby ste svojou bankou vyzvaní na autorizáciu platby. Údaje platobných kariet ani účtov nemá e-shop CP.sk k dispozícii, z platobnej brány dostáva iba potvrdenie o vykonaní platby, prípadne o jej zrušení či zamietnutí.

Študenti do 26 rokov môžu na vnútroštátnych linkách jazdiť so zľavou 50 %, nárok sa preukazuje študentským preukazom ISIC alebo Žákovským průkazem ČR alebo Potvrdením o štúdiu SR - na Slovensku nie je karta ISIC automaticky dokladom potvrdzujúcim štatút študenta. Preto je pri nákupe lístka nutné v paneli Cestujúci cez odkaz “Pridať/zmeniť cestujúcich” najskôr nastaviť správny vek cestujúceho a potom z ponuky zľavových preukazov vybrať aspoň jeden z vyššie uvedených preukazov, ak ním cestujúci disponuje. Pokiaľ dopravca vybraného spoja takto navolenému cestujúcemu poskytuje zľavu, je pridelená automaticky príslušná tarifa a cena. Zaškrtnutie príslušného Zľavového preukazu teda neznamená automaticky jeho využitie.

Na webe CP.sk nie je možné vykonávať objednávky prepravy skupín. Je možné iba zakúpiť lístky. Do košíka je možné vložiť neobmedzený počet cestovných lístkov, ale vždy pre max. 6 cestujúcich na jedno spojenie. V prípade potreby je potom nutné nákup/y opakovať.

NÁKUP LÍSTKA