OSTATNÉ

CP.sk nie je tvorca cestovných poriadkov a ani nemá oprávnenie do schválených cestovných poriadkov zasahovať. Obráťte sa prosím buď na dopravcu spoja alebo na odbor dopravy príslušného úradu (mesto, vyšší územný celok, ministerstvo dopravy), prípadne na organizátora integrovaného dopravného systému, kde sa cestovné poriadky schvaľujú.

S otázkami a pripomienkami k správaniu či funkčnosti vyhľadávača spojenia (aplikácie) sa prosím obracajte priamo na tvorcu a správcu aplikácie CP.sk (pozrite https://cp.hnonline.sk/). Tu cez tlačítko (Menu) vpravo hore vyberte "O aplikácii". Na tejto stránke na adrese https://cp.hnonline.sk/o-aplikacii/ je odkaz "Napíšte nám". Cez tento odkaz je možné odoslať správu priamo správcovi aplikácie CP.sk (e-mail: cp@inprop.sk).

Kontaktujte dopravcu, ktorý spoj prevádzkuje a ktorého spojom ste cestovali. Je uvedený na cestovnom lístku. Niektorí dopravcovia majú na webových stránkach tiež sekciu Straty a nálezy.

PDF lístok zaslaný po zaplatení e-mailom je možné použiť ako daňový doklad pre uplatnenie v účtovníctve a pre odpočet DPH. Cestovný lístok vydaný v aplikácii Cp.sk spĺňa náležitosti zjednodušeného daňového dokladu podľa zákona o DPH č. 222/2004 v platnom znení. Žiadny iný doklad (faktúru) preto nie je možné vystaviť.

Pokiaľ nejaký spoj nešiel (a nejedná sa o reklamáciu tým pádom nevyužitého lístka zakúpeného cez CP.sk, pozrite TU), odporúčame obrátiť sa s otázkou na dopravcu, ktorý spoj prevádzkuje. Za dodržiavanie cestovných poriadkov jednotlivými dopravcami nenesie CP.sk žiadnu zodpovednosť.

Vyhľadávač spojenia CP.sk nie je dispečerský systém – zobrazuje také informácie, aké dostane od príslušného dispečerského systému dopravca vo chvíli vyhľadania spojenia. Informácie o prípadnom oneskorení je iba doplnkovou informáciou. Vždy sa jedná o informácie o oneskorení "na odchode" z nejakého meraného bodu, obvykle zastávky a do reálneho času odchodu spoja sa môže meniť.

CP.sk nie je dopravca, dopravu neorganizuje, spoje nepridáva ani neruší. CP.sk je vyhľadávač dopravného spojenia, ktorý pracuje s cestovnými poriadkami spojov železničnej, autobusovej a mestskej dopravy dodanými jednotlivými dopravcami. Tí si sami alebo v spolupráci s príslušným mestom či krajom určujú, či budú alebo nebudú prevádzkovať nejakú linku, prípadne spoj. S dotazom sa môžete obrátiť buď na dopravcu spojov, ktoré obsluhujú danú trasu alebo na miestne príslušný Obecný/Mestský úrad (odbor dopravy) alebo na miestne príslušný Krajský úrad (odbor dopravy), kde sa rieši dopravná obslužnosť.

CP.sk nie je dopravca, nemá žiadnych vodičov a za prepravu nezodpovedá. V prípade sťažností na vodiča, spôsob prepravy a pod. sa prosím obracajte na dopravcu spoja.

Kliknite na "Obmedzenie prevádzky" a v ďalšom okne potom na podčiarknuté texty (odkazy) v oranžovom paneli. Zakaždým potom budete presmerovaní na stránky dopravcu, kde nájdete podrobné informácie o obmedzení.

Pokiaľ má CP.sk z nejakého dispečerského systému informácie z reálnej prevádzky (teda informácie o oneskorení spojov), zobrazuje ich. Ak sa informácia o oneskorení u nejakého konkrétneho (a skutočne oneskoreného spoja) nezobrazuje, potom to znamená, že danú informáciu nemá CP.sk k dispozícii. Informácie o oneskorení je iba doplnkovou informácií vyhľadávače spojenie.

Takúto službu e-shop CP.sk neponúka, poskytujú ju niektorí dopravcovia.

OSTATNÉ