PROBLÉMY PRI NÁKUPE

V prípade, že platba košíka bola e-shopu CP.sk z príslušnej platobnej brány potvrdená v limite 12 minút, k čomu dôjde v okamihu automatického návratu z platobnej brány, je možné si lístok zobraziť a potom uložiť, prípadne vytlačiť alebo vrátiť priamo na webe CP.sk na stránke Cestovné lístky (https://cp.hnonline.sk/jízdenky/) na počítači a v internetovom prehliadači, kde bol nákup vykonaný. Na stránku Cestovné lístky je možné sa prepnúť kliknutím na tlačítko (Menu) vpravo hore a voľbou "Cestovné lístky". Pokiaľ bol nákup vykonaný prihláseným užívateľom, uvidí svoje lístky na akomkoľvek zariadení, na ktorom sa do CP.sk prihlási (teda aj v mobile). Ak tu lístok nie je, nákup nebol úspešný a prípadne strhnuté peniaze potom vráti platobná brána, cez ktorú platba prebiehala, späť na účet spravidla do 3 pracovných dní. Na dobu vrátenia peňazí späť nemá systém CP.sk vplyv. Suma môže byť vo výpise prichádzajúcich platieb pripísaná späť k dátumu nákupu lístka, aj keď sú peniaze v skutočnosti vrátené neskôr. 
Po potvrdení platby e-shopu CP.sk je lístok automaticky tiež odoslaný na e-mailovú adresu zadanú tesne pred platbou a to ako súbor vo formáte PDF v prílohe potvrdzovacej správy. Nie je vylúčené, že táto správa môže byť uložená do nejakej zložky nevyžiadanej či hromadnej pošty poštového klienta užívateľa (toto správanie nie je možné zo strany CP.sk nijako ovplyvniť). Preto odporúčame skontrolovať uvedenú alebo aj ďalšie zložky. Ak bola adresa zadaná s chybou, k doručeniu cestovného lístka na správnu adresu nedôjde. Každopádne je možné Zákaznícku podporu e-shopu CP (TU) požiadať o opätovné zaslanie e-mailu s lístkom na rovnakú alebo na inú správnu adresu.

Môže sa stať, že peniaze za platbu objednávky boli na účte používateľa blokované alebo strhnuté. V prípade, že sú peniaze na účte iba zablokované (nezaúčtované), malo by dôjsť za krátku dobu k ich uvoľneniu. V prípade strhnutia (zaúčtovania) peniaze vráti platobná brána, cez ktorú bola objednávka hradená, automaticky späť na účet a to obvykle do 3 pracovných dní. Na dobu vrátenia nemá systém CP.sk vplyv. Suma môže byť vo výpise prichádzajúcich platieb pripísaná späť k dátumu nákupu cestovného lístka.

Podmienkou úspešnej platby na platobnej bráne je dostatok finančných prostriedkov na účte, v prípade platby kartou povolené platby cez internet a na záver procesu úspešná autorizácia platby, ktorú vykonávate spôsobom určeným vašou bankou (SMS kódom, PINom, e-kľúčom, mobilnou aplikáciou a pod.). Ak výzvu na autorizáciu platby nedostanete, obráťte sa na svoju banku. Po autorizácii potom musí dôjsť k automatickému presmerovaniu späť do e-shopu CP.sk (do obchodu), ktorý v tom okamihu dostane potvrdenie o zaplatení a na základe neho okamžite vystaví cestovný lístok. Platba musí byť potvrdená do 12 minút od kliknutia na tlačítko “Zaplatiť” v e-shope CP.sk. 
V prípade problémov pri platbe kartou môžete využiť platbu prevodom (alebo naopak).

Na webe CP.sk je možné zakúpiť lístky na miestenkové autobusové spoje a na niektoré vlaky (okrem cestovných lístkov dopravcov České dráhy a Železničná spoločnosť Slovensko - tie je možné zakúpiť na IDOS.cz). Pri takýchto spojoch sa zobrazuje okrúhla zelená ikona košíka a dole potom tlačítko "Do košíka“ pre vloženie príslušných cestovných lístkov z vybraného spojenia (označených ikonou košík) do košíka. 
Možnosť nákupu lístka overuje systém CP.sk v okamihu vyhľadania spojenia on-line v rezervačnom systéme príslušného dopravcu a potom buď zobrazí alebo nezobrazí tlačítko “Do košíka”. 
Pokiaľ pri príslušnom spoji ikona košíka nie je, nie je možné na uvedený spoj cestovný lístok zakúpiť. Buď preto, že dopravca neumožňuje nákup v systéme CP.sk. Alebo je nastavený dátum odchodu mimo predpredajné obdobia nastaveného dopravcom, na nákup je ešte skoro a cestovný lístok pôjde zakúpiť neskôr. V takom prípade je možné zadať nejaký blízky dátum zodpovedajúci požadovanému dňu v týždni, vyhľadať spojenie znova a overiť si možnosť predpredaja.

Stav zamknutého košíka zobrazuje e-shop v prípade, že čaká na potvrdenie platby vašej objednávky z platobnej brány. V takom prípade ponúka dve voľby. Voľba “Aktualizovať stav“ preverí stav platby vašej objednávky v e-shope a keď bude zaplatené, tak vám vydá cestovný lístok. Druhá voľba ”Ukončiť platbu“ vykoná najskôr to isté ako voľba "Aktualizovať stav“, ale v prípade, že zaplatené ešte nie je, tak sa košík odomkne a na prípadnú neskôr prijatú informáciu o zaplatení tejto objednávky reaguje e-shop automatickým odmietnutím platby a platobná brána vráti v lehote pre takúto transakciu peniaze späť na účet zákazníka. Cestovné lístky v košíku je potom možné zakúpiť len novou platbou. 
Zamknutý košík sa objaví v prípade, že na platobnej bráne nedokončíte platbu a vrátite sa späť do e-shopu nejakou funkciou Späť v prehliadači alebo stránku s platbou predčasne zatvoríte a vrátite sa sami na stránku e-shopu. U platby je nutné vždy počkať na automatické presmerovanie z platobnej brány do e-shopu, ktoré v sebe nesie potvrdenie platby objednávky. Keď k presmerovaniu z akéhokoľvek dôvodu nedôjde, e-shop po 12 minútach čakania košík odomkne a je možné ho zaplatiť novou platbou. Pôvodná platba už nebude e-shopom akceptovaná. 
Pokiaľ sa Vám po odkliknutí hlášky o zamknutom košíku nezobrazuje tlačítko “Ukončiť platbu”, zatvorte všetky okná internetového prehliadača, znovu ho spustite a opakujte nákup. Alebo prípadne použite iný prehliadač. Košík je zamknutý na strane užívateľa a e-shop CP.sk ho nemôže nijako uvoľniť.

E-mail s informáciou o neúspešne dokončenej platbe znamená, že práve táto objednávka tu uvedená nebola zaplatená, lístok nebol zakúpený a preto nebol a ani nebude vydaný. Možné príčiny tejto situácie sú uvedené v správe. Najčastejšou príčinou je to, že po autorizácii platby nedôjde k automatickému presmerovaniu z platobnej brány späť do e-shopu CP.sk (do obchodu) a platba tak nie je e-shopu potvrdená. To je najčastejšie spôsobené tým, že zákazník stránku s platbou predčasne zavrie a nevyčká na presmerovanie späť do e-shopu. 
Môže sa stať, že peniaze za platbu uvedenej objednávky boli na účte používateľa blokované alebo strhnuté. V prípade blokácie by malo dôjsť za krátku dobu k ich uvoľneniu. V prípade strhnutia ich vráti platobná brána, cez ktorú bola objednávka hradená, automaticky späť na účet a to obvykle do 3 pracovných dní. Na dobu vrátenia nemá systém CP.sk vplyv. Suma môže byť vo výpise prichádzajúcich platieb pripísaná späť k dátumu nákupu cestovného lístka. 
Pokiaľ ste už cestovný lístok obdržali, je každopádne platný a e-mail o neúspešnej platbe sa týka inej objednávky (iného pokusu o zaplatenie).

Znamená to, že dopravca na vybraný spoj bežne nákup cestovných lístkov umožňuje, ale v danom okamihu nie je nákup možný. Neznamená to, že je spoj vypredaný. Viac informácií získate iba u dopravcu. Kontakt nájdete po kliknutí na názov dopravcu.

Ak ste obdržali cestovný lístok, jeho nákup prebehol v poriadku, platba objednávky tohto cestovného lístka bola e-shopu CP.sk potvrdená (inak by lístok nevydal) a vystavený cestovný lístok je vždy platný. Pozrite informácie v e-maile o neúspešnej platbe. 
E-mailová správa o neúspešnej platbe objednávky sa potom týka platby inej objednávky. Skontrolujte si číslo objednávky v e-maile o neúspešnej platbe a číslo objednávky v e-maile s doručeným cestovným lístkom - bude sa jednať o rôzne objednávky. 
E-shop odosiela tieto informačné maily o úspešnej alebo neúspešnej platbe jednotlivej objednávky, keď v e-shope vykonávate viac pokusov o zaplatenie.

Pokiaľ chcete získať cestovný lístok pre sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP/P, ktorý je za 0 €, je nutné ho zakúpiť súčasne s aspoň jedným lístkom pre držiteľa preukazu ŤZP/P. Cestovný lístok teda vráťte a zakúpte oba lístky naraz. Informácie o vrátení nájdete TU.

PROBLÉMY PRI NÁKUPE