VRÁTENIE LÍSTKA

Cestovný lístok je možné so zodpovedajúcou zrážkou a v časovom termíne do odchodu spoja vrátiť prostredníctvom webu CP.sk na stránke Cestovné lístky (https://cp.hnonline.sk/jizdenky/) v príslušnom formulári zadaním jeho jedinečného Kódu CP.sk v tvare: XXXX-XXXX-XXXX. Tento kód je vždy uvedený v texte e-mailu s lístkom a v názve PDF súboru lístka. Kód CP.sk je uvedený aj priamo v PDF súbore lístka. 
V prípade, že budete vrátenie vykonávať na rovnakom počítači a v rovnakom internetovom prehliadači, kde bol vykonaný nákup lístka, môžete lístok vrátiť tlačítkom "vrátiť lístok", ak sa zobrazí na uvedenej stránke váš zakúpený lístok.  
Cestovný lístok zakúpený určitým prihláseným užívateľom je možné vrátiť iba rovnakým prihláseným užívateľom a vždy to je možno jednoducho urobiť cez to tlačítko bez nutnosti vyplňovať kód do formulára.

Podmienky vrátenia si určuje príslušný dopravca, systém CP.sk na nich nemá žiadny vplyv. Pred zaplatením sú vždy uvádzané v odkaze “Prepravné podmienky” pod názvom tarify pri cestovnom lístku v košíku. Po zakúpení sú uvedené v PDF súbore zakúpeného cestovného lístka, väčšinou v tvare zrážka v €/doba do odchodu v hodinách, do kedy dopravca umožňuje cestovný lístok s touto zrážkou vrátiť.

Znamená to, že bol kód zadaný chybne. Pri vrátení sa zadáva Kód CP.sk v tvare XXXX-XXXX-XXXX. Tento kód je uvedený v texte e-mailu s lístkom, v PDF súbore lístka a v názve PDF súboru.
Pozor tiež na zámenu znakov ako je písmeno O a číslica 0, písmeno I a číslica 1, písmeno S a číslica 5, písmeno B a číslica 8, a pod.

Po čase pravidelného odchodu spoja nie je možné lístky vracať. Možno ich iba, za určitých podmienok, reklamovať. Informácie o reklamácii nájdete TU.

U neprejazdeného alebo čiastočne prejazdeného obojsmerného cestovného lístka je možné vybrať iba časť, ktorú chcete vrátiť, alebo ju vrátiť celú (oba smery naraz). V prípade, že vraciate iba časť, e-shop Vám potom vygeneruje a zašle nový lístok len pre jednu (zostávajúcu) cestu. V takom prípade spravidla strácate zľavu od dopravcu za súčasný nákup lístka pre cestu Tam aj Späť, takže vrátená čiastka býva obvykle nižšia.

Cestovné lístky nie je možné vracať po čase odchodu spoja podľa cestovného poriadku. V takom prípade ich je možné iba reklamovať. Informácie o reklamácii nájdete TU.

Po čase pravidelného odchodu spoja nie je možné lístky vracať, takže v prípade nestihnutia spoja lístok prepadá.

Vrátenie cestovného lístka je nevratný proces. Vrátený lístok je neplatný a nie je možné ho žiadnym spôsobom obnoviť.

Cestovný lístok pre viacerých cestujúcich je možné vrátiť iba celý, nie je možné odoberať jednotlivých cestujúcich.

VRÁTENIE LÍSTKA