NÁKUP JÍZDENKY

Kompletní nápovědu k e-shopu AMSBus.cz naleznete v e-shopu v odkazu Nápověda (ZDE).

Jízdenky lze zakoupit (případně rezervovat, pokud to dopravce umožňuje) v e-shopu AMSbus.cz. Telefonicky ani e-mailem to možné není.   
Jízdenky je také možné zakoupit osobně na kterémkoliv předprodejním místě systému AMSBUS. Kompletní seznam předprodejních míst včetně otevíracích dob naleznete na adrese http://pokladny.amsbus.cz/.

Předprodejní období si stanovují jednotliví dopravci a jsou různá - počínaje 15 dny před odjezdem a konče několika měsíci před odjezdem spoje. 
K ukončení předprodeje dojde buď ve chvíli, kdy ho ukončí samotný dopravce, nejpozději pak automaticky 6 minut před odjezdem spoje. 

Nákup pod přihlášením doporučujeme, ač není povinné. Pokud budete nákupy provádět jako přihlášení uživatelé, naleznete své zakoupené PDF e-jízdenky v e-shopu AMSBus.cz v záložce MOJE NÁKUPY (https://amsbus.cz/historie/) na jakémkoliv zařízení, na kterém se do e-shopu přihlásíte – tedy např. i v mobilu. Zde si jízdenku můžete kdykoliv stáhnout, případně i vrátit bez nutnosti zadávat její kód.   
Registrovaní uživatelé také mohou provádět nezávazné rezervace (odložení nákupu na pozdější dobu), pokud to příslušný dopravce na vybraném spoji umožňuje.   
Registraci do AMSBus.cz lze provést v záložce PŘIHLÁSIT (https://amsbus.cz/prihlasit/). Další informace k registraci naleznete ZDE.

Do košíku lze vložit jízdenky pro maximálně 6 cestujících. V případě potřeby je pak nutné nákup/y opakovat.

Zadání požadovaného počtu jízdenek a druhů jízdného se provádí v dialogovém okně, které se zobrazí po výběru spojení. Automaticky se zobrazí tabulka s prvním řádkem a předdefinovaným počtem cestujících (1) a tarifem (plné jízdné). Zde navolíte počet cestujících. Maximální povolený počet je 6. Pokud na vybraném spoji požadujete jiný tarif (slevu), vyberete ho z nabídky slev poskytovaných dopravcem rozkliknutím roletového menu (kliknete na název tarifu nebo na šipku vpravo). V případě, že požadujete další určitý počet cestujících s jinou slevou, kliknete na ikonku + (Přidat nový řádek) vpravo vedle uvedené ceny jízdného. Zde postupujete jako v zadávání prvního řádku, tedy zadáte počet cestujících a zvolíte určitou slevu. V případě, že požadujete další slevu pro další cestující, opět přidáte další řádek.

Platba probíhá mimo e-shop AMSBus.cz a musí být potvrzena v limitu 12 minut. Ten běží od okamžiku kliknutí na tlačítko “Zaplatit”. Pro zaplacení obsahu košíku lze vybrat z těchto druhů plateb:

  • Platební karta - platební brána ČSOBeAPI umožňuje platby tuzemskými i zahraničními kartami asociací MasterCard, VISA, Diners Club a American Express.
  • Platba on-line převodem z účtu pomocí internetbankingu bank, jejichž loga jsou v nabídce zobrazena. Platby zprostředkovává platební brána PayU. Zde se přihlásíte do internetbankingu banky s vaším účtem a potvrdíte předvyplněný bankovní příkaz, který se vám zobrazí.

Po zadání požadovaných údajů a autorizaci platby provede platební brána automatické přesměrování do e-shopu AMSBus.cz (k „obchodníkovi“). V tom okamžiku je teprve platba košíku potvrzena a následně okamžitě vydána jízdenka.

Zda se jízdenka na příslušný spoj prodává na konkrétní jméno, si určuje sám dopravce. Pokud dopravce požaduje uvedení jména na jízdence, budete během nákupu k zadání jména vyzváni. Je to povinný údaj, jméno musí souhlasit s jménem cestujícího a tato jízdenka je nepřenosná.

V e-shopu lze zakoupit e-jízdenky na vnitrostátní a mezinárodní autobusové nebo vlakové spoje zařazené v systému AMSBUS. Nutnou podmínkou je, aby příslušný dopravce nákup e-jízdenky umožňoval.  
Jízdenky nelze zakoupit telefonicky ani e-mailem.   
V e-shopu nelze zakoupit žádné časové jízdenky ani nelze zaplatit za zavazadla. Co se týče nákupu jízdenky pro přepravu zvířat a kol, podrobnější informace naleznete ZDE.

Pokud příslušný dopravce povoluje pouze nákup místenky, jízdné se platí u řidiče. Týká se to spojů, které dopravce zařadil do nějakého integrovaného dopravního systému, což umožňuje cestujícímu využití předplaceného jízdného v rámci takového systému. Může u řidiče předložit kartu opravňující jízdě v příslušných (zakoupených) tarifních pásmech. Jestliže cestující takovou kartu nemá, zaplatí jízdné řidiči. 
Každopádně nákupem takové místenky v e-shopu AMSbus má cestující zajištěno sedadlo a přednostní právo nákupu jízdenky.

PDF e-jízdenku zaslanou po zaplacení e-mailem lze použít jako daňový doklad pro uplatnění v účetnictví a pro odpočet DPH. E-jízdenka vydaná v e-shopu AMSBus.cz splňuje náležitosti zjednodušeného daňového dokladu dle zákona o DPH č. 235/2004 v platném znění. Žádný jiný doklad (fakturu) proto vystavit nelze.

Při nákupu jízdenky je po zaplacení košíku a po návratu z platební brány do e-shopu jízdenka jednorázově ke stažení přes zde zobrazený odkaz. Dále je okamžitě zaslána ve formátu PDF na e-mailovou adresu zadanou při nákupu.
Pokud byla jízdenka zakoupena přihlášeným uživatelem, může být zobrazena (případně i vrácena) v záložce MOJE NÁKUPY v jakémkoliv zařízení, ve kterém se uživatel do e-shopu přihlásí.

Rezervované jízdenky nelze zaplatit až u řidiče. Rezervace je nezávazná a slouží pouze k dočasnému odložení nákupu. Proto má svá omezení, která vychází z požadavku dopravců, aby u nezaplacených rezervací bylo možné uvolněné místo nabídnout jiným zákazníkům k nákupu. Každá rezervace má tak dobu platnosti (max. 3 pracovní dny), která končí nejpozději 10 hodin před odjezdem spoje.

Při odbavení se cestující s e-jízdenkou musí prokázat zobrazenou e-jízdenkou nebo vytištěnou e-jízdenkou ve skutečné velikosti na papíru formátu A4. Výjimkou jsou linky dopravců, kteří nepožadují zobrazení/vytištění e-jízdenky. V tomto případě cestující při odbavení sdělí řidiči kód e-jízdenky. V případě, že dopravce nepožaduje zobrazení e-jízdenky nebo předložení výtisku e-jízdenky při nástupu, je tato skutečnost signalizována ikonkou přeškrtnuté tiskárny u výběru spoje. Dále je tato informace uvedena v e-mailu s e-jízdenkou a v "Podmínkách použití e-jízdenky" na samotné e-jízdence.

V e-shopu AMSBus nelze provádět objednávky přepravy skupin. Lze pouze zakoupit jízdenky. Do košíku lze jízdenky pro maximálně 6 cestujících. V případě potřeby je pak nutné nákup/y opakovat.

Zakoupená jízdenka je platná pouze na spoj, datum a čas, který je na ní uveden a na jiný spoj ji použít nelze.

K prokázání nároku na slevu pro osobu s osvědčením invalidity 3. stupně slouží speciální QR kód, o který se žádá na České správě sociálního zabezpečení.
 

Studenti do 26 let mohou na vnitrostátních linkách jezdit se slevou 50 %, nárok se prokazuje studentským průkazem ISIC nebo Žákovským průkazem ČR nebo Potvrzením o studiu SR - na Slovensku není karta ISIC automaticky dokladem potvrzujícím statut studenta.

Pokud chcete získat jízdenku pro průvodce držitele průkazu ZTP/P, která je za 0 Kč, je nutno ji zakoupit současně s alespoň jednou jízdenkou pro držitele průkazu ZTP/P. Jízdenku tedy vraťte a zakupte obě jízdenky najednou. Informace o vrácení naleznete ZDE.

Podmínky pro vrácení e-jízdenky jsou stanoveny příslušným dopravcem a jsou uváděny již před nákupem e-jízdenky a to v košíku ve tvaru výše srážky v Kč/doba do odjezdu v hodinách, do kdy dopravce umožňuje s touto srážkou provést vrácení.
E-shop AMSBus.cz nemá na tyto podmínky žádný vliv. 
Po zakoupení jízdenky jsou podmínky vracení uvedeny v PDF souboru zakoupené e-jízdenky.

Veškerá komunikace s vaším prohlížečem probíhá vždy šifrovaně, přes protokol HTTPS. Platba je zabezpečena pomocí protokolu 3D Secure. Pro platby využíváme systémy renomovaných společností - platební bránu ČSOB eAPI pro platby kartou a platební bránu PayU pro platby rychlým převodem. Pro dokončení platby jste svoji bankou vyzváni k autorizaci platby. Údaje platebních karet ani účtů nemá e-shop AMSBus.cz k dispozici, z platební brány dostává pouze potvrzení o provedení platby, případně o jejím zrušení či zamítnutí. 

NÁKUP JÍZDENKY