NÁKUP LÍSTKA

Kompletnú nápovedu k e-shopu AMSBus.sk nájdete v e-shope v odkaze Pomocník (TU).

V e-shope je možné zakúpiť cestovné lístky  na vnútroštátne a medzinárodné autobusové alebo vlakové spoje zaradené v systéme AMSBUS. Nutnou podmienkou je, aby príslušný dopravca nákup lístka umožňoval. 
Lístky nie je možné zakúpiť telefonicky ani e-mailom. 
V e-shope nie je možné zakúpiť žiadne časové lístky ani nemožno zaplatiť za batožinu. Čo sa týka nákupu cestovného lístka na prepravu zvierat a bicyklov, podrobnejšie informácie nájdete TU.

Podmienky pre vrátenie cestovného lístka sú stanovené príslušným dopravcom a sú uvádzané už pred nákupom cestovného lístka a to v tvare výška zrážky v €/doba do odchodu v hodinách, do kedy dopravca umožňuje vykonať vrátenie. 
E-shop AMSBSus.sk nemá na tieto podmienky žiadny vplyv.
Po zakúpení cestovného lístka sú podmienky vrátenia uvedené v PDF súbore zakúpeného cestovného lístka.

Nákup pod prihlásením odporúčame, hoci nie je povinné. Pokiaľ budete nákupy vykonávať ako prihlásení užívatelia, nájdete svoje zakúpené PDF lístky v e-shope AMSBus.sk v záložke MOJE NÁKUPY (https://amsbus.sk/historie/) na akomkoľvek zariadení, na ktorom sa do e-shopu prihlásite – teda napr. aj v mobile. Tu si cestovný lístok môžete kedykoľvek stiahnuť, prípadne aj vrátiť bez nutnosti zadávať jeho kód. 
Registrovaní užívatelia tiež môžu vykonávať nezáväzné rezervácie (odloženie nákupu na neskoršiu dobu), pokiaľ to príslušný dopravca na vybranom spoji umožňuje.  
Registráciu do AMSBus.sk je možné vykonať v záložke PRIHLÁSIŤ (https://amsbus.sk/prihlasit/). Ďalšie informácie k registrácii nájdete ZDE

Cestovné lístky je možné zakúpiť (prípadne rezervovať, pokiaľ to dopravca umožňuje) v e-shope AMSbus.sk. Telefonicky ani e-mailom to možné nie je.  
Cestovné lístky je tiež možné zakúpiť osobne na ktoromkoľvek predpredajnom mieste systému AMSBUS. Kompletný zoznam predpredajných miest vrátane otváracích čias nájdete na adrese: http://pokladny.amsbus.cz/.

Do košíka je možné vložiť cestovné lístky pre maximálne 6 cestujúcich. V prípade potreby je potom nutné nákup/y opakovať.

Zakúpený cestovný lístok je platný iba na spoj, dátum a čas, ktorý je na ňom uvedený a na iný spoj ho nie je možné použiť.

Rezervované lístky nie je možné zaplatiť až u vodiča. Rezervácia je nezáväzná a slúži iba na dočasné odloženie nákupu. Preto má svoje obmedzenia, ktoré vychádzajú z požiadavky dopravcov, aby pri nezaplatených rezerváciách bolo možné uvoľnené miesto ponúknuť iným zákazníkom na nákup. Každá rezervácia má tak dobu platnosti (max. 3 pracovné dni), ktorá končí najneskôr 10 hodín pred odchodom spoja.

Pokiaľ príslušný dopravca povoľuje iba nákup miestenky, cestovné sa platí u vodiča. Týka sa to spojov, ktoré dopravca zaradil do nejakého integrovaného dopravného systému, čo umožňuje cestujúcemu využitie predplateného cestovného v rámci takéhoto systému. Môže u vodiča predložiť kartu oprávňujúcu jazdu v príslušných (zakúpených) tarifných pásmach. Ak cestujúci takú kartu nemá, zaplatí cestovné vodičovi.
Každopádne nákupom takej miestenky v e-shopu AMSBus.sk má cestujúci zaistené sedadlo a prednostné právo nákupu cestovného lístka. 

Zadanie požadovaného počtu lístkov a druhov cestovného sa vykonáva v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí po výbere spojenia. Automaticky sa zobrazí tabuľka s prvým riadkom a preddefinovaným počtom cestujúcich (1) a tarifom (plné cestovné). Tu navolíte počet cestujúcich. Maximálny povolený počet je 6. Pokiaľ na vybranom spoji požadujete iný tarif (zľavu), vyberiete ho z ponuky zliav poskytovaných dopravcom rozkliknutím roletového menu. V prípade, že požadujete ďalší určitý počet cestujúcich s inou zľavou, kliknite na ikonku + (Pridať nový riadok) vpravo vedľa uvedenej ceny cestovného. Tu postupujete ako v zadávaní prvého riadku, teda zadáte počet cestujúcich a vyberiete určitú zľavu. V prípade, že požadujete ďalšiu zľavu pre ďalšieho cestujúceho, opäť pridáte ďalší riadok.

Pri nákupe lístka je po zaplatení košíka a po návrate z platobnej brány do e-shopu lístok jednorazovo na stiahnutie cez tu zobrazený odkaz. Ďalej je okamžite zaslaný vo formáte PDF na e-mailovú adresu zadanú pri nákupe.
Pokiaľ bol lístok zakúpený prihláseným užívateľom, môže byť zobrazený (prípadne aj vrátený) v záložke MOJE NÁKUPY v akomkoľvek zariadení, v ktorom sa užívateľ do e-shopu prihlási.

PDF lístok zaslaný po zaplatení e-mailom je možné použiť ako daňový doklad pre uplatnenie v účtovníctve a pre odpočet DPH. Cestovný lístok vydaný e-shopu AMSBus.sk spĺňa náležitosti zjednodušeného daňového dokladu podľa zákona o DPH č. 222/2004 v platnom znení.

Či sa lístok na príslušný spoj predáva na konkrétne meno si určuje sám dopravca. Pokiaľ dopravca požaduje uvedenie mena na cestovnom lístku, budete počas nákupu na zadanie mena vyzvaní. Je to povinný údaj, meno musí súhlasiť s menom cestujúceho a tento cestovný lístok je neprenosný. 

Predpredajné obdobie si stanovujú jednotliví dopravcovia a sú rôzne – počínajúc 15 dňami pred odchodom a končiac niekoľkými mesiacmi pred odchodom spoja. 
K ukončeniu predpredaja dôjde buď vo chvíli, kedy ho ukončí samotný dopravca, najneskôr potom automaticky 6 minút pred odjazdom spoja.

Pokiaľ chcete získať cestovný lístok pre sprievodcu držiteľa preukazu ZŤP/P, ktorý je za 0 €, je nutné ho zakúpiť súčasne s aspoň jedným lístkom pre držiteľa preukazu ZŤP/P. Cestovný lístok teda vráťte a zakúpte oba lístky naraz. Informácie o vrátení nájdete TU.

Všetka komunikácia s vašim prehliadačom prebieha vždy šifrovane, cez protokol HTTPS. Platba je zabezpečená pomocou protokolu 3D Secure. Na platby využívame systémy renomovaných spoločností - platobnú bránu ČSOB eAPI pre platby kartou a platobnú bránu Besteron pre platby rýchlym prevodom. Na dokončenie platby ste svojou bankou vyzvaní na autorizáciu platby. Údaje platobných kariet ani účtov nemá e-shop AMSBus.sk k dispozícii, z platobnej brány dostáva iba potvrdenie o vykonaní platby, prípadne o jej zrušení či zamietnutí.

Pri odbavovaní sa cestujúci musí preukázať zobrazeným cestovným lístkom alebo vytlačeným cestovným lístkom v skutočnej veľkosti na papieri formátu A4. Výnimkou sú linky dopravcov, ktorí nepožadujú vytlačenie lístka. V tomto prípade cestujúci pri odbavení oznámi vodičovi kód lístka. V prípade, že dopravca nepožaduje zobrazenie lístka alebo predloženie výtlačku lístka pri nástupe, je táto skutočnosť signalizovaná ikonkou (preškrtnutá tlačiareň) pri výbere spoja. Ďalej je táto informácia uvedená v e-maili s cestovným lístkom a v "Podmienkach použitia e-ticketa" na samotnom lístku.

Študenti do 26 rokov môžu na vnútroštátnych linkách jazdiť so zľavou 50 %, nárok sa preukazuje študentským preukazom ISIC alebo Žákovským průkazem ČR alebo Potvrdením o štúdiu SR - na Slovensku nie je karta ISIC automaticky dokladom potvrdzujúcim štatút študenta.

V e-shope AMSBus.sk nie je možné vykonávať objednávky prepravy skupín. Je možné iba zakúpiť lístky. Do košíka je možné vložiť cestovné lístky pre maximálne 6 cestujúcich. V prípade potreby je potom nutné nákup/y opakovať.

NÁKUP LÍSTKA