PROBLÉMY PŘI NÁKUPU

Kompletní nápovědu k e-shopu AMSBus.cz naleznete v e-shopu v odkazu Nápověda (ZDE).

V případě, že jste registrovaný uživatel a e-jízdenka byla zakoupena po přihlášení uživatele, je možno e-jízdenku vyhledat, zobrazit soubor ve formátu PDF a případně ho vytisknout. E-jízdenku naleznete po přihlášení v záložce MOJE NÁKUPY.    
E-jízdenka je vždy odeslána na e-mail okamžitě poté, co platební brána potvrdí e-shopu platbu, tedy po přesměrování z platby zpět do e-shopu. Není vyloučeno, že tato zpráva může být uložena do nějaké složky nevyžádané či hromadné pošty poštovního klienta uživatele (toto chování není možné ze strany systému AMSBus.cz nijak ovlivnit). Proto doporučujeme zkontrolovat uvedenou nebo i další složky. Pokud byla adresa zadána s chybou, k doručení jízdenky na správnou adresu nedojde.     
V případě, že e-jízdenka byla zakoupena bez registrace, resp. bez přihlášení uživatele, je nutno kontaktovat podporu e-shopu AMSBus.cz přes formulář Zákaznické podpory e-shopu AMSBus.cz ZDE. Zde udejte co nejvíce detailů o nákupu (např. zadanou e-mailovou adresu, datum nákupu, datum odjezdu, odkud, kam atd.).    
Jestliže máte pochybnosti o provedení platby, můžete platbu zkontrolovat (máte-li možnost) přes internetové bankovnictví na svém účtu anebo můžete požádat o kontrolu platby opět přes formulář Zákaznické podpory e-shopu AMSBus.cz ZDE
V případě, že platba byla provedena a spojení s platební bránou bylo předčasně ukončeno, může dojít k odečtení platby z vašeho účtu, ale prodej nemusí být řádně dokončen. Tyto případy jsou monitorovány a pokud k nim dojde, vrací se odeslaná částka zpět na účet uživatele a to zpravidla do 3 pracovních dnů.

Podmínkou úspěšné platby na platební bráně je dostatek finančních prostředků na účtu, v případě platby kartou povolené platby přes internet a na závěr procesu úspěšná autorizace platby, kterou provádíte způsobem určeným vaší bankou (SMS kódem, PINem, e-klíčem, mobilní aplikací apod.). Pokud výzvu k autorizaci platby neobdržíte, obraťte se na svoji banku. Po autorizaci pak musí dojít k automatickému přesměrování zpět do e-shopu AMSBus.cz (do obchodu), který v tom okamžiku dostane potvrzení o zaplacení a na základě něj okamžitě vystaví e-jízdenku. Platba musí být potvrzena do 12 minut od kliknutí na tlačítko “Zaplatit” v e-shopu AMSBus.cz.
V případě potíží při platbě kartou můžete využít platbu převodem (nebo naopak).

Ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko “Zaplatit”, vás e-shop přesměruje na platební bránu a zároveň zamkne košík. Sedadlo je v tu chvíli již blokováno předchozím vložením jízdenky do košíku. Košík je zamčen po dobu platby, maximálně však 12 minut a pokud e-shop neobdrží od příslušné brány do 12 minut potvrzení o zaplacení, obsah košíku se vymaže a místo v autobuse, které bylo krátkodobě rezervováno pro tento nákup, se též uvolní. 

E-mail s informací o neúspěšně dokončené platbě znamená, že právě tato objednávka zde uvedená nebyla zaplacena, jízdenka nebyla zakoupena a proto nebyla a ani nebude vydána. Možné příčiny této situace jsou uvedeny ve zprávě. Nejčastější příčinou je to, že po autorizaci platby nedojde k automatickému přesměrování z platební brány zpět do e-shopu AMSBus.cz (do obchodu) a platba tak není e-shopu potvrzena. To je nejčastěji způsobeno tím, že zákazník stránku s platbou předčasně zavře a nevyčká na přesměrování zpět do e-shopu. 
Může se stát, že peníze za platbu uvedené objednávky byly na účtu uživatele blokovány anebo strženy. V případě blokace by mělo dojít za krátkou dobu k jejich uvolnění. V případě stržení je vrátí platební brána, přes kterou byla objednávka hrazena, automaticky zpět na účet a to obvykle do 3 pracovních dnů. Na dobu vrácení nemá systém AMSBus.cz vliv. Částka může být ve výpisu příchozích plateb připsána zpět k datu nákupu jízdenky.
Pokud jste již jízdenku obdrželi, je každopádně platná a e-mail o neúspěšné platbě se týká jiné objednávky (jiného pokusu o zaplacení).

Může se stát, že peníze za platbu objednávky byly na účtu uživatele blokovány anebo strženy. V případě, že jsou peníze na účtu pouze zablokovány (nezaúčtovány), mělo by dojít za krátkou dobu k jejich uvolnění. V případě stržení (zaúčtování) peníze vrátí platební brána, přes kterou byla objednávka hrazena, automaticky zpět na účet a to obvykle do 3 pracovních dnů. Na dobu vrácení nemá systém AMSBus.cz vliv. Částka může být ve výpisu příchozích plateb připsána zpět k datu nákupu jízdenky.

Když z nějakého důvodu platbu v původním okně nedokončíte a vrátíte se z platební brány zpět anebo e-shop otevřete v jiném okně, objeví se chybová hláška o zamčeném košíku. Pokud chcete košík, který je právě placen (v případě, že jste si jisti, že k platbě nedojde, např. z důvodů nezadání požadovaných údajů na platební bráně) zrušit, klikněte v záložce KOŠÍK na tlačítko "Založit nový košík". Obsah původního košíku se vymaže a můžete založit nový.

Jestliže jste obdrželi jízdenku, její nákup proběhl v pořádku, platba objednávky této jízdenky byla e-shopu AMSBus.cz potvrzena (jinak by jízdenku nevydal) a vystavená jízdenka je vždy platná. Viz informace v e-mailu o neúspěšné platbě.
E-mailová zpráva o neúspěšné platbě objednávky se pak týká platby jiné objednávky. Zkontrolujte si číslo objednávky v e-mailu o neúspěšné platbě a číslo objednávky v e-mailu s doručenou jízdenkou - bude se jednat se o různé objednávky.
E-shop odesílá tyto informační maily o úspěšné nebo neúspěšné platbě jednotlivé objednávky, když v e-shopu provádíte více pokusů o zaplacení.
 

Pokud chcete získat jízdenku pro průvodce držitele průkazu ZTP/P, která je za 0 Kč, je nutno ji zakoupit současně s alespoň jednou jízdenkou pro držitele průkazu ZTP/P. Jízdenku tedy vraťte a zakupte obě jízdenky najednou. Informace o vrácení naleznete ZDE.

Rezervované jízdenky nelze zaplatit až u řidiče. Rezervace je nezávazná a slouží pouze k dočasnému odložení nákupu. Proto má svá omezení, která vychází z požadavku dopravců, aby u nezaplacených rezervací bylo možné uvolněné místo nabídnout jiným zákazníkům k nákupu. Každá rezervace má tak dobu platnosti (max. 3 pracovní dny), která končí nejpozději 10 hodin před odjezdem spoje.
 

PROBLÉMY PŘI NÁKUPU