PROBLÉMY PRI NÁKUPE

Kompletnú nápovedu k e-shopu AMSBus.sk nájdete v e-shope v odkaze Pomocník (TU).

V prípade, že ste registrovaný užívateľ a e-ticket bol zakúpený po prihlásení užívateľa, je možné e-ticket vyhľadať, zobraziť súbor vo formáte PDF a prípadne ho vytlačiť. E-ticket nájdete po prihlásení v záložke MOJE NÁKUPY
E-ticket je vždy odoslaný na e-mail okamžite potom, čo platobná brána potvrdí e-shopu platbu, teda po presmerovaní z platby späť do e-shopu. Nie je vylúčené, že táto správa môže byť uložená do nejakej zložky nevyžiadanej či hromadnej pošty poštového klienta užívateľa (toto správanie nie je možné zo strany systému AMSBus.sk nijako ovplyvniť). Preto odporúčame skontrolovať uvedenú alebo aj ďalšie zložky. Ak bola adresa zadaná s chybou, k doručeniu cestovného lístka na správnu adresu nedôjde. 
V prípade, že e-ticket bol zakúpený bez registrácie, resp. bez prihlásenia užívateľa, je nutné kontaktovať podporu e-shopu AMSBus.sk cez formulár Zákazníckej podpory e-shopu AMSBus.sk TU. Tu uveďte čo najviac detailov o nákupe (napr. zadanú e-mailovú adresu, dátum nákupu, dátum odchodu, odkiaľ, kam atď.). 
Ak máte pochybnosti o uskutočnení platby, môžete platbu skontrolovať (ak máte možnosť) cez internetové bankovníctvo na svojom účte alebo môžete požiadať o kontrolu platby opäť cez formulár Zákazníckej podpory e-shopu AMSBus.sk TU
V prípade, že platba bola vykonaná a spojenie s platobnou bránou bolo predčasne ukončené, môže dôjsť k odčítaniu platby z vášho účtu, ale predaj nemusí byť riadne dokončený. Tieto prípady sú monitorované a pokiaľ k nim dôjde, vracia sa odoslaná čiastka späť na účet užívateľa a to spravidla do 3 pracovných dní.

Podmienkou úspešnej platby na platobnej bráne je dostatok finančných prostriedkov na účte, v prípade platby kartou povolené platby cez internet a na záver procesu úspešná autorizácia platby, ktorú vykonávate spôsobom určeným vašou bankou (SMS kódom, PINom, e-kľúčom, mobilnou aplikáciou a pod.). Ak výzvu na autorizáciu platby nedostanete, obráťte sa na svoju banku. Po autorizácii potom musí dôjsť k automatickému presmerovaniu späť do e-shopu AMSBus.sk (do obchodu), ktorý v tom okamihu dostane potvrdenie o zaplatení a na základe neho okamžite vystaví cestovný lístok. Platba musí byť potvrdená do 12 minút od kliknutia na tlačítko “Zaplatiť” v e-shope AMSBus.sk. 
V prípade problémov pri platbe kartou môžete využiť platbu prevodom (alebo naopak).

Keď z nejakého dôvodu platbu v pôvodnom okne nedokončíte a vrátite sa z platobnej brány späť alebo e-shop otvoríte v inom okne, objaví sa chybové hlásenie o zamknutom košíku. Pokiaľ chcete košík, ktorý je práve platený (v prípade, že ste si istí, že k platbe nedôjde, napr. z dôvodu nezadania požadovaných údajov na platobnej bráne) zrušiť, kliknite v záložke KOŠÍK na tlačítko "Založiť nový košík". Obsah pôvodného košíka sa vymaže a môžete založiť nový.

Môže sa stať, že peniaze za platbu objednávky boli na účte používateľa blokované alebo strhnuté. V prípade, že sú peniaze na účte iba zablokované (nezaúčtované), malo by dôjsť za krátku dobu k ich uvoľneniu. V prípade strhnutia (zaúčtovania) peniaze vráti platobná brána, cez ktorú bola objednávka hradená, automaticky späť na účet a to obvykle do 3 pracovných dní. Na dobu vrátenia nemá e-shop AMSBus.sk vplyv. Suma môže byť vo výpise prichádzajúcich platieb pripísaná späť k dátumu nákupu cestovného lístka.

Rezervované lístky nie je možné zaplatiť až u vodiča. Rezervácia je nezáväzná a slúži iba na dočasné odloženie nákupu. Preto má svoje obmedzenia, ktoré vychádzajú z požiadavky dopravcov, aby pri nezaplatených rezerváciách bolo možné uvoľnené miesto ponúknuť iným zákazníkom na nákup. Každá rezervácia má tak dobu platnosti (max. 3 pracovné dni), ktorá končí najneskôr 10 hodín pred odchodom spoja.

Pokiaľ chcete získať cestovný lístok pre sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP/P, ktorý je za 0 €, je nutné ho zakúpiť súčasne s aspoň jedným lístkom pre držiteľa preukazu ŤZP/P. Cestovný lístok teda vráťte a zakúpte oba lístky naraz. Informácie o vrátení nájdete TU.

E-mail s informáciou o neúspešne dokončenej platbe znamená, že práve táto objednávka tu uvedená nebola zaplatená, lístok nebol zakúpený a preto nebol a ani nebude vydaný. Možné príčiny tejto situácie sú uvedené v správe. Najčastejšou príčinou je to, že po autorizácii platby nedôjde k automatickému presmerovaniu z platobnej brány späť do e-shopu AMSBus.sk (do obchodu) a platba tak nie je e-shopu potvrdená. To je najčastejšie spôsobené tým, že zákazník stránku s platbou predčasne zavrie a nevyčká na presmerovanie späť do e-shopu. 
Môže sa stať, že peniaze za platbu uvedenej objednávky boli na účte používateľa blokované alebo strhnuté. V prípade blokácie by malo dôjsť za krátku dobu k ich uvoľneniu. V prípade strhnutia ich vráti platobná brána, cez ktorú bola objednávka hradená, automaticky späť na účet a to obvykle do 3 pracovných dní. Na dobu vrátenia nemá systém AMSBus.sk vplyv. Suma môže byť vo výpise prichádzajúcich platieb pripísaná späť k dátumu nákupu cestovného lístka. 
Pokiaľ ste už cestovný lístok obdržali, je každopádne platný a e-mail o neúspešnej platbe sa týka inej objednávky (iného pokusu o zaplatenie).

Ak ste obdržali cestovný lístok, jeho nákup prebehol v poriadku, platba objednávky tohto cestovného lístka bola e-shopu AMSBus.sk potvrdená (inak by lístok nevydal) a vystavený cestovný lístok je vždy platný. Pozrite informácie v e-maile o neúspešnej platbe. 
E-mailová správa o neúspešnej platbe objednávky sa potom týka platby inej objednávky. Skontrolujte si číslo objednávky v e-maile o neúspešnej platbe a číslo objednávky v e-maile s doručeným cestovným lístkom - bude sa jednať o rôzne objednávky. 
E-shop odosiela tieto informačné maily o úspešnej alebo neúspešnej platbe jednotlivej objednávky, keď v e-shope vykonávate viac pokusov o zaplatenie.

Vo chvíli, keď kliknete na tlačítko Zaplatiť, vás e-shop presmeruje na platobnú bránu a zároveň zamkne košík. Sedadlo je v tej chvíli už blokované predchádzajúcim vložením lístka do košíka. Košík je zamknutý počas platby, maximálne však 12 minút a pokiaľ e-shop nedostane od príslušnej brány do 12 minút potvrdenie o zaplatení, obsah košíka sa vymaže a miesto v autobuse, ktoré bolo krátkodobo rezervované pre tento nákup, sa tiež uvoľní. 

PROBLÉMY PRI NÁKUPE