VRÁTENIE LÍSTKA

Kompletnú nápovedu k e-shopu AMSBus.sk nájdete v e-shope v odkaze Pomocník (TU).

Pokiaľ chcete lístok pred odchodom spoja vrátiť, vykonáte to podľa inštrukcie uvedenej v PDF súbore s cestovným lístkom, kde v texte pod lístkom sú uvedené "Podmienky použitia e-ticket s kódom...". V ich druhom odstavci je uvedená klikacia webová adresa stránky, ktorá slúži na vrátenie tohto lístka, a tiež kód, s ktorým je potrebné na tejto stránke cez formulár tento e-ticket vyhľadať a potom vrátiť. Cestovné lístky sa vracajú v e-shope AMSBus.sk v záložke VRÁTIŤ E-TICKET (https://amsbus.sk/vratitjizdenku/). 
Cestovný lístok je možné pred odchodom spoja vrátiť len podľa Podmienok vrátenia stanovených dopravcom a na lístku uvedených (zrážka v €/doba do odchodu spoja v hodinách, do kedy je možné s uvedenou zrážkou lístok najneskôr vrátiť).

Podmienky vrátenia si určuje príslušný dopravca, e-shop AMSBus.sk na nich nemá žiadny vplyv. Sú uvedené v PDF súbore zakúpeného lístka v tvare výška zrážky v €/doba do odchodu v hodinách, do kedy dopravca umožňuje s touto zrážkou vykonať vrátenie.

Po čase pravidelného odchodu spoja nie je možné lístky vracať, takže v prípade nestihnutia spoja lístok prepadá.
Pozrite "Podmienky použitia e-ticket s kódom..." na PDF lístku:
„Ak cestujúci neobsadí miesto najneskôr do odchodu... stráca nárok na prepravu bez náhrady.“

Znamená to, že bol kód zadaný chybne. Pri vrátení sa zadáva šesťmiestny alfanumerický kód lístka a do poľa "Text pre potvrdenie“ text zo zobrazeného obrázku. Ak sa e-ticket nezobrazí, bol jeden z kódov zle zadaný.

U neprejazdeného alebo čiastočne prejazdeného obojsmerného cestovného lístka je možné vybrať iba časť, ktorú chcete vrátiť, alebo ju vrátiť celú (oba smery naraz). V prípade, že vraciate iba časť, e-shop Vám potom vygeneruje a zašle nový e-ticket len pre jednu (zostávajúcu) cestu. V takom prípade spravidla strácate zľavu od dopravcu za súčasný nákup lístka pre cestu Tam aj Späť, takže vrátená čiastka býva obvykle nižšia.

Cestovné lístky zakúpené na pokladni AMSBus nie je možné v e-shope vracať. Dajú sa vrátiť iba osobne na ktorejkoľvek pokladni systému AMSBus. Kompletný zoznam predpredajných pokladní AMSBus vrátane otváracích čias nájdete na adrese: http://pokladny.amsbus.cz/.

Po čase pravidelného odchodu spoja nie je možné lístky vracať. Možno ich iba, za určitých podmienok, reklamovať. Informácie o reklamácii nájdete TU.

Cestovné lístky nie je možné vracať po čase odchodu spoja podľa cestovného poriadku. V takom prípade ich je možné iba reklamovať. Informácie o reklamácii nájdete TU.

Vrátenie cestovného lístka je nevratný proces. Vrátený lístok je neplatný a nie je možné ho žiadnym spôsobom obnoviť.

VRÁTENIE LÍSTKA