NÁKUP JÍZDENKY

Nápovědu naleznete na stránce Nápověda (https://idos.idnes.cz/napoveda/), kapitola Nákup jízdenky (ZDE).

Na webu IDOS.cz lze zakoupit jízdenky na místenkové autobusové spoje a na některé vlaky. U takových spojů se zobrazuje kulatá zelená ikona košíku a dole pak tlačítko “Do košíku” pro vložení příslušných jízdenek z vybraného spojení (označených ikonou košík) do košíku. Může to tedy být více jízdenek na jednotlivé spoje, jedná-li se o spojení s přestupem. Systém nabídne i možnost vyhledat rovnou cestu zpět.  
Jízdenky nelze zakoupit telefonicky ani e-mailem.  
Na webu IDOS.cz nelze zakoupit žádné časové jízdenky, kupóny apod. Také nelze zakoupit jízdenky pro zvířata a ani nelze zaplatit za zavazadla. Co se týče nákupu jízdenky pro kolo, podrobnější informace naleznete ZDE.

V případech, kdy nám dopravci umožnili přímý prodej jízdenek, se na základě nastavení parametrů cestujícího/cestujících zobrazuje vedle tlačítka “Do košíku” cena jízdenky nebo jízdenek na konkrétní vyhledané spojení. Cena je kompletní za všechny spoje označené kulatou zelenou ikonou košíku. Tuto cenu je možné ovlivnit nastavením parametrů cestujícího/cestujících (věk, slevový průkaz).                                
Veškeré ceny si stanovují dopravci a mohou se v čase měnit dle dne jízdy, zbývajícího času do odjezdu nebo zaplněnosti spoje. Systém IDOS.cz získává aktuální cenu jízdenky v okamžiku vyhledání spojení přímo z rezervačního systému příslušného dopravce a nemůže ji nijak ovlivnit.

Jízdenka je většinou zároveň místenkou a nákup je tedy spojen s rezervací sedadla (kromě jízdenek Českých drah, viz níže).                                
Jestliže dopravce vybraného spoje umožňuje nákup jízdenky na konkrétní sedadlo, lze ho změnit po vložení jízdenky do košíku kliknutím na zobrazené číslo sedadla, které přednastavil systém automaticky.                               
Jestliže dopravce neumožňuje při nákupu na IDOS.cz výběr konkrétního sedadla, není v košíku číslo sedadla zobrazeno. Pak je buď uvedeno až na zakoupené jízdence a dopravce přidělil toto konkrétní sedadlo cestujícímu, anebo na ní uvedeno není a dle podmínek dopravce bude přiděleno až při nástupu do autobusu/vlaku, případně je možno obsadit některé volné sedadlo.                               
Při nákupu jízdenek na spoje Českých drah je standardní nákup nastaven s výběrem "Bez místenky" a výběr sedadla/sedadel se provádí po vložení jízdenky do košíku kliknutím na odkaz "Bez místenky" a navolením požadovaného výběru: “Místo automaticky” (přidělí ho po zaplacení jízdenky dopravce, nikoliv IDOS.cz) nebo “Místo vybrat z plánku”. U povinně místenkovaných spojů Českých drah je místo přiděleno automaticky dopravcem a pak je lze případně stejným postupem před zaplacením změnit, pokud to dopravce umožňuje.                               
Po zaplacení jízdenky není možné sedadlo nijak měnit.

Platba probíhá mimo systém IDOS.cz a musí být potvrzena v limitu 12 minut. Ten běží od okamžiku kliknutí na tlačítko “Zaplatit”. Pro zaplacení obsahu košíku lze vybrat z těchto druhů plateb:   

  • Google Pay/Apple Pay - platba pomocí platebních karet uložených v účtu Google/Apple. Po kliknutí na tlačítko "Zaplatit" a přihlášení se do účtu Google/Apple lze vybrat uloženou kartu. 
  • Platební karta - platební brána ČSOBeAPI umožňuje platby tuzemskými i zahraničními kartami asociací MasterCard, VISA, Diners Club a American Express.
  • Platba on-line převodem z účtu pomocí internetbankingu bank, jejichž tlačítka jsou v nabídce zobrazena. Platby zprostředkovává platební brána PayU. Zde se přihlásíte do internetbankingu banky s vaším účtem a potvrdíte předvyplněný bankovní příkaz, který se vám zobrazí.

Po zadání požadovaných údajů a autorizaci platby provede platební brána automatické přesměrování do e-shopu IDOS.cz (k „obchodníkovi“). V tom okamžiku je teprve platba košíku potvrzena a následně okamžitě vydána jízdenka.

Na webu IDOS.cz nelze provádět objednávky přepravy skupin. Lze pouze zakoupit jízdenky. Do košíku lze vložit neomezený počet jízdenek, ale vždy pro max. 6 cestujících na jedno spojení. V případě potřeby je pak nutné nákup/y opakovat.                               
Pokud se jedná o spoj Českých drah, objednávku přepravy skupiny (20 a více) lze provést na webu dopravce na adrese https://www.cd.cz/objednavka-cesty-skupiny/.

V panelu Cestující lze přes odkaz “Přidat/změnit cestující” nastavit věk cestujícího/cestujících a případně slevový průkaz, pokud jím cestující disponuje. Lze vybrat pouze z průkazů v nabídce. Pokud dopravce vybraného spoje takto navolenému cestujícímu poskytuje slevu, je přidělen automaticky příslušný tarif a cena. Zaškrtnutí příslušného Slevového průkazu tedy neznamená automaticky jeho využití.

Při nákupu jízdenky na webu IDOS.cz pomocí internetového prohlížeče v PC nebo v mobilu je po zaplacení košíku jízdenka okamžitě vystavena na webu IDOS.cz na stránce Jízdenky (https://idos.idnes.cz/jizdenky) v zařízení, kde byl nákup proveden a zároveň zaslána ve formátu PDF na e-mailovou adresu zadanou při nákupu. 
Při nákupu jízdenky v mobilní aplikaci IDOS.cz je po potvrzení zaplacení košíku jízdenka zobrazena přímo v této aplikaci na stránce Jízdenky a také zároveň zaslána ve formátu PDF na e-mailovou adresu zadanou při nákupu. Toto PDF slouží také jako daňový doklad. 
Pokud byla jízdenka zakoupena přihlášeným uživatelem, může být zobrazena na uvedené stránce Jízdenky v jakémkoliv zařízení, do kterého se uživatel přihlásí stejným způsobem jako při nákupu.

Předprodejní období si stanovují jednotliví dopravci a jsou různá - počínaje 15 dny před odjezdem a konče několika měsíci před odjezdem spoje. Pro ukončení předprodeje není žádný stanovený limit – dojde k němu ve chvíli, kdy ho ukončí samotný dopravce. Možnost nákupu jízdenky ověřuje systém IDOS.cz on-line v okamžiku vyhledání spojení a pak buď zobrazí nebo nezobrazí tlačítko “Do košíku”.

Musím při nákupu zadat jméno cestujícího?

Zda se jízdenka na příslušný spoj prodává na konkrétní jméno, si určuje sám dopravce. Pokud dopravce požaduje uvedení jména na jízdence, je to povinný údaj, jméno musí souhlasit s jménem cestujícího a tato jízdenka je nepřenosná.                            
Jméno cestujícího/cestujících se zadává přes odkaz “Přidat/změnit cestující” v panelu Cestující                            
Při nákupu jízdenky na spoje některých dopravců pro více cestujících najednou je na zakoupené hromadné jízdence uvedeno pouze jméno prvního cestujícího. 
U Českých drah platí jízdenka pouze ve spojení s dokladem totožnosti cestujícího, jehož jméno je uvedeno na jízdence.  
V případě jízdenek na spoje RegioJet po České republice, případně do blízkého zahraničí (Slovensko, Rakousko) jméno cestujícího nemusí souhlasit se jménem uvedeným na jízdence.

Cestující se při nástupu do autobusu nebo při kontrole jízdních dokladů ve vlaku prokazuje e-jízdenkou zobrazenou na displeji elektronického zařízení a případně dokladem potvrzujícím nárok na slevu. Pouze v případech, kdy je to na PDF e-jízdence výslovně uvedeno nebo se jedná o e-jízdenku na vnitrostátní spoj Českých drah, je přípustné i odbavení cestujícího pouze se znalostí kódu pro odbavení e-jízdenky a případně dokladem potvrzujícím nárok na slevu.                  
Pokud dopravce požaduje vytištění e-jízdenky, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn v průběhu nákupu i v e-mailu s e-jízdenkou.                  
Vždy je přípustné odbavení s vytištěnou PDF e-jízdenkou v nezměněné velikosti na papíře ve formátu A4.

Zakoupená jízdenka je platná pouze na spoj, datum a čas, který je na ní uveden a na jiný spoj ji použít nelze.                   
Jen dopravce České dráhy umožňuje použít vnitrostátní jízdenku ČD na další (nikoliv dřívější) spoj Českých drah v době platnosti jízdenky, ale pouze v případě, že na jízdence není pro příslušnou trasu uveden Povinný vlak. Jízda musí být započata v první den platnosti jízdenky.   
Pokud zakoupíte jízdenku OneTicket, neváže se na konkrétní spoj, ale můžete si libovolně vybrat spoj v rámci platnosti jízdního dokladu. OneTicket platí napříč dopravci zapojenými do Systému Jednotného Tarifu (SJT). Více informací naleznete na webu OneTicket (https://oneticket.cz). 

V systému IDOS.cz nelze jízdenky žádným způsobem rezervovat, lze je pouze zakoupit.

Nákup pod přihlášením doporučujeme, ač není povinné. Pokud budete nákupy provádět jako přihlášení uživatelé, uvidíte své zakoupené jízdenky na IDOS.cz na stránce Jízdenky (https://idos.idnes.cz/jizdenky/) na jakémkoliv zařízení, na kterém se do aplikací IDOS přihlásíte – tedy např. i v mobilu na webu IDOS.cz nebo v mobilní aplikaci Jízdní řády IDOS. To může usnadnit jak odbavení/kontrolu jízdenky, tak případné vracení jízdenky.           
Registraci do IDOS.cz lze provést na stránce (https://idos.idnes.cz/prihlaseni/). Další informace k registraci naleznete ZDE.        
Registrace může být nahrazena přihlášením se účtem ze sociální sítě Facebook, účtem Google nebo Apple. V takovém případě IDOS.cz neshromažďuje žádná osobní data uživatelů, ale přebírá je z těchto služeb.

Do košíku lze vložit neomezený počet jízdenek, ale vždy pro max. 6 cestujících na jedno spojení. V případě potřeby je pak nutné nákup/y opakovat.                               
Pokud se jedná o jízdenku na spoj Českých drah, lze hromadnou jízdenku pro větší množství osob najednou zakoupit v e-shopu Českých drah na adrese https://www.cd.cz/eshop/.

Na webu IDOS.cz lze zakoupit jízdenky na místenkové autobusové spoje a na některé vlaky. U takových spojů se zobrazuje kulatá zelená ikona košíku a dole pak tlačítko “Do košíku” pro vložení příslušných jízdenek z vybraného spojení (označených ikonou košík) do košíku.                                
Možnost nákupu jízdenky ověřuje systém IDOS v okamžiku vyhledání spojení on-line v rezervačním systému příslušného dopravce a pak buď zobrazí nebo nezobrazí tlačítko “Do košíku”.               
Pokud u příslušného spoje ikona košíku není, nelze na uvedený spoj jízdenku zakoupit. Buď proto, že dopravce neumožňuje nákup v systému IDOS.cz. Nebo je nastavené datum odjezdu mimo předprodejní období nastavené dopravcem, na nákup je ještě brzo a jízdenku půjde zakoupit později. V takovém případě lze zadat nějaké blízké datum odpovídající požadovanému dni v týdnu, vyhledat spojení znovu a ověřit si možnost předprodeje.

České dráhy umožňují dodatečné zakoupení místenky v jejich e-shopu (https://www.cd.cz/eshop/).

Podmínky pro vrácení e-jízdenky jsou stanoveny příslušným dopravcem a jsou uváděny již před nákupem e-jízdenky v odkazu "Přepravní podmínky“ pod názvem tarifu u jízdenky v košíku. U autobusových spojů je zde informace uvedena obvykle ve tvaru výše srážky/doba do odjezdu v hodinách, do kdy dopravce umožňuje provést vrácení.                                
Systém IDOS.cz nemá na tyto podmínky žádný vliv.
Po zakoupení jízdenky jsou podmínky vracení uvedeny v PDF souboru zakoupené e-jízdenky, většinou opět ve tvaru srážka v Kč/doba do odjezdu v hodinách, do kdy dopravce umožňuje e-jízdenku s touto srážkou vrátit. Výjimkou je dopravce České dráhy, kde jsou podmínky vracení uvedeny na webu dopravce - vnitrostátní jízdenky lze vracet do 15 minut před začátkem platnosti dokladu bez srážky a mezinárodní jízdenky s maximální srážkou 3 € za osobu nejpozději do 24:00 dne před odjezdem prvního vlaku ze spojení. Některé jízdenky ČD dopravce vrátit neumožňuje (a na nich je to uvedeno).
Jízdenky OneTicket lze vracet do 15 minut před odjezdem prvního vlaku ze spojení.

Pokud chcete získat jízdenku pro průvodce držitele průkazu ZTP/P, která je za 0 Kč, je nutno ji zakoupit současně s alespoň jednou jízdenkou pro držitele průkazu ZTP/P. Jízdenku tedy vraťte a zakupte obě jízdenky najednou. Informace o vrácení naleznete ZDE.

PDF jízdenku zaslanou po zaplacení e-mailem lze použít jako daňový doklad pro uplatnění v účetnictví a pro odpočet DPH. Jízdenka vydaná v aplikaci IDOS.cz splňuje náležitosti zjednodušeného daňového dokladu dle zákona o DPH č. 235/2004 v platném znění. Žádný jiný doklad (fakturu) proto vystavit nelze.

Na IDOS.cz záměrně nelze zakoupit jízdenku za 0 Kč ani samotnou místenku na spoj Českých drah. Proto není karta IN100 v seznamu použitelných slevových průkazů.

Pokud příslušný dopravce povoluje pouze nákup místenky, jízdné se platí u řidiče. Týká se to spojů, které dopravce zařadil do nějakého integrovaného dopravního systému, což umožňuje cestujícímu využití předplaceného jízdného v rámci takového systému. Může u řidiče předložit kartu opravňující jízdě v příslušných (zakoupených) tarifních pásmech. Jestliže cestující takovou kartu nemá, zaplatí jízdné řidiči.                   
Každopádně nákupem takové místenky na IDOS.cz má cestující zajištěno sedadlo a přednostní právo nákupu jízdenky.

Studenti do 26 let mohou na vnitrostátních linkách jezdit se slevou 50 %, nárok se prokazuje studentským průkazem ISIC nebo Žákovským průkazem ČR nebo Potvrzením o studiu SR - na Slovensku není karta ISIC automaticky dokladem potvrzujícím statut studenta. Proto je při nákupu jízdenky nutné v panelu Cestující přes odkaz “Přidat/změnit cestující” nejprve nastavit správný věk cestujícího a potom z nabídky slevových průkazů vybrat alespoň jeden z výše uvedených průkazů, jestliže jím cestující disponuje. 
Pokud dopravce vybraného spoje takto navolenému cestujícímu poskytuje slevu, je přidělen automaticky příslušný tarif a cena. Zaškrtnutí příslušného Slevového průkazu tedy neznamená automaticky jeho využití.

Veškerá komunikace s vaším prohlížečem probíhá vždy šifrovaně, přes protokol HTTPS. Platba je zabezpečena pomocí protokolu 3D Secure. Pro platby využíváme systémy renomovaných společností - platební bránu ČSOB eAPI pro platby kartou a platební bránu PayU pro platby rychlým převodem. Pro dokončení platby jste svoji bankou vyzváni k autorizaci platby. Údaje platebních karet ani účtů nemá e-shop IDOS.cz k dispozici, z platební brány dostává pouze potvrzení o provedení platby, případně o jejím zrušení či zamítnutí.

Jízdenky zakoupené v e-shopu IDOS.cz nelze na In karty přidat.

K prokázání nároku na slevu pro osobu s osvědčením invalidity 3. stupně slouží speciální QR kód, o který se žádá na České správě sociálního zabezpečení.

NÁKUP JÍZDENKY