OSTATNÍ

PDF jízdenku zaslanou po zaplacení e-mailem lze použít jako daňový doklad pro uplatnění v účetnictví a pro odpočet DPH. Jízdenka vydaná v aplikaci IDOS.cz splňuje náležitosti zjednodušeného daňového dokladu dle zákona o DPH č. 235/2004 v platném znění. Žádný jiný doklad (fakturu) proto vystavit nelze.

IDOS.cz není dopravce, nemá žádné řidiče a za přepravu nezodpovídá. V případě stížností na řidiče, způsob přepravy apod. se prosím obracejte na dopravce spoje.

Kontaktujte dopravce, který spoj provozuje a jehož spojem jste cestovali. Je uveden na jízdence. Někteří dopravci mají také na webových stránkách sekci Ztráty a nálezy.

S dotazy a připomínkami k chování či funkčnosti vyhledávače spojení (aplikace) se prosím obracejte přímo na tvůrce a správce aplikace IDOS.cz (viz https://idos.idnes.cz). Zde přes tlačítko (Menu) vyberte "O aplikaci". Na této stránce na adrese https://idos.idnes.cz/o-aplikaci/ je odkaz "Napište nám". Přes tento odkaz lze odeslat zprávu přímo správci aplikace IDOS.cz (e-mail: idos4@chaps.cz).           

Pokud nějaký spoj nejel (a nejedná se o reklamaci tím pádem nevyužité jízdenky zakoupené přes IDOS.cz, viz ZDE), doporučujeme obrátit se s dotazem na dopravce, který spoj provozuje. Za dodržování jízdních řádů jednotlivými dopravci nenese IDOS.cz žádnou odpovědnost.

IDOS.cz není tvůrce jízdních řádů a ani nemá oprávnění do schválených jízdních řádů zasahovat. Obraťte se prosím buď na dopravce spoje nebo na místně příslušný Obecní/Městský úřad (odbor dopravy) nebo přímo na místně příslušný Krajský úřad (odbor dopravy), kde se jízdní řády schvalují.

Klikněte na "Omezení provozu" a v dalším okně pak na podtržené texty (odkazy) v oranžovém panelu. Pokaždé pak budete přesměrováni na stránky dopravce, kde najdete podrobné informace o omezení.

Pokud má IDOS.cz z nějakého dispečerského systému informace z reálného provozu (tedy informace o zpoždění spojů), zobrazuje je. Jestliže se informace o zpoždění u nějakého konkrétního (a skutečně zpožděného spoje) nezobrazuje, pak to znamená, že danou informaci nemá IDOS.cz k dispozici. Informace o zpoždění je pouze doplňkovou informací vyhledávače spojení.
 

Takovou službu e-shop IDOS.cz nenabízí, poskytují ji někteří dopravci.
 

Vyhledavač spojení IDOS.cz není dispečerský systém – zobrazuje takové informace, jaké obdrží od příslušného dispečerského systému dopravce ve chvíli vyhledání spojení. Informace o případném zpoždění je pouze doplňkovou informací. Vždy se jedná o informace o zpoždění "na odjezdu" z nějakého měřeného bodu, obvykle zastávky a do reálného času odjezdu spoje se může měnit.

IDOS.cz není dopravce, dopravu neorganizuje, spoje nepřidává ani neruší. IDOS.cz je vyhledávač dopravního spojení, který pracuje s jízdními řády spojů drážní, autobusové a městské dopravy dodanými jednotlivými dopravci. Ti si sami nebo ve spolupráci s příslušným městem či krajem určují, zda budou nebo nebudou provozovat nějakou linku, případně spoj. S dotazem se můžete obrátit buď na dopravce spojů, které obsluhují danou trasu nebo na místně příslušný Obecní/Městský úřad (odbor dopravy) nebo na místně příslušný Krajský úřad (odbor dopravy), kde se řeší dopravní obslužnost.

OSTATNÍ