PROBLÉMY PŘI NÁKUPU

V případě, že platba košíku byla e-shopu IDOS.cz z příslušné platební brány potvrzena v limitu 12 minut, k čemuž dojde v okamžiku automatického návratu z platební brány, lze si jízdenku zobrazit a pak uložit, případně vytisknout nebo vrátit přímo na webu IDOS.cz na stránce Jízdenky (https://idos.idnes.cz/jizdenky) na počítači a v internetovém prohlížeči, kde byl nákup proveden. Na stránku Jízdenky je možné se přepnout kliknutím na tlačítko (Menu) vpravo nahoře a volbou “Jízdenky”. Pokud byl nákup proveden přihlášeným uživatelem, uvidí své jízdenky na jakémkoliv zařízení, na kterém se do IDOS.cz přihlásí (tedy i v mobilu). Jestliže zde jízdenka není, nákup nebyl úspěšný a případně stržené peníze pak vrátí platební brána, přes kterou platba probíhala, zpět na účet zpravidla do 3 pracovních dnů. Na dobu vrácení nemá systém IDOS.cz vliv. Částka může být ve výpisu příchozích plateb připsána zpět k datu nákupu jízdenky, i když jsou peníze ve skutečnosti vráceny později.                               
Po potvrzení platby e-shopu IDOS.cz je jízdenka automaticky také odeslána na e-mailovou adresu zadanou těsně před platbou a to jako soubor ve formátu PDF v příloze potvrzovací zprávy. Není vyloučeno, že tato zpráva může být uložena do nějaké složky nevyžádané či hromadné pošty poštovního klienta uživatele (toto chování není možné ze strany IDOS.cz nijak ovlivnit). Proto doporučujeme zkontrolovat uvedenou nebo i další složky. Pokud byla adresa zadána s chybou, k doručení jízdenky na správnou adresu nedojde.    
Každopádně lze Zákaznickou podporu e-shopu IDOS (ZDE) zažádat o opětovné zaslání e-mailu s jízdenkou na stejnou nebo na jinou správnou adresu.

Podmínkou úspěšné platby na platební bráně je dostatek finančních prostředků na účtu, v případě platby kartou povolené platby přes internet a na závěr procesu úspěšná autorizace platby, kterou provádíte způsobem určeným vaší bankou (SMS kódem, PINem, e-klíčem, mobilní aplikací apod.). Pokud výzvu k autorizaci platby neobdržíte, obraťte se na svoji banku. Po autorizaci pak musí dojít k automatickému přesměrování zpět do e-shopu IDOS.cz (do obchodu), který v tom okamžiku dostane potvrzení o zaplacení a na základě něj okamžitě vystaví e-jízdenku. Platba musí být potvrzena do 12 minut od kliknutí na tlačítko “Zaplatit” v e-shopu IDOS.cz.
V případě potíží při platbě kartou můžete využít platbu převodem (nebo naopak).

Stav zamčeného košíku zobrazuje e-shop v případě, že čeká na potvrzení platby vaší objednávky z platební brány. V takovém případě nabízí dvě volby. Volba „Aktualizovat stav“ prověří stav platby vaší objednávky v e-shopu a když bude zaplaceno, tak vám vydá jízdenku. Druhá volba „Ukončit platbu“ provede nejdříve to samé jako volba „Aktualizovat stav“, ale v případě, že zaplaceno dosud není, tak se košík odemkne a na případnou později přijatou informaci o zaplacení této objednávky reaguje e-shop automatickým odmítnutím platby a platební brána vrátí ve lhůtě pro takovou transakci peníze zpět na účet zákazníka. Jízdenky v košíku pak lze zakoupit jen novou platbou.
U plateb kartou se zamčený košík objeví v případě, že na platební bráně nedokončíte platbu a vrátíte se zpět do e-shopu nějakou funkcí Zpět v prohlížeči nebo stránku s platbou předčasně zavřete a vrátíte se sami na stránku e-shopu. U platby kartou je nutné vždy vyčkat na automatické přesměrování z platební brány do e-shopu, které v sobě nese potvrzení platby objednávky. Když k přesměrování z jakéhokoliv důvodu nedojde, e-shop po 12 minutách čekání košík odemkne a lze jej zaplatit novou platbou. Původní platba již nebude e-shopem akceptována. 
U plateb převodem e-shop se zamčeným košíkem čeká také 12 minut od započetí platby, až platební brána platbu potvrdí (nezávisle na automatickém přesměrování). Během toho lze platbu tlačítkem „Ukončit platbu“ odvolat.  
Pokud se Vám po odkliknutí hlášky o zamčeném košíku nezobrazuje tlačítko “Ukončit platbu”, zavřete všechna okna internetového prohlížeče, znovu ho spusťte a opakujte nákup. Nebo případně použijte jiný prohlížeč. Košík je zamčený na straně uživatele a e-shop IDOS ho nemůže nijak uvolnit.

E-mail s informací o neúspěšně dokončené platbě znamená, že právě tato objednávka zde uvedená nebyla zaplacena, jízdenka nebyla zakoupena a proto nebyla a ani nebude vydána. Možné příčiny této situace jsou uvedeny ve zprávě. Nejčastější příčinou je to, že po autorizaci platby nedojde k automatickému přesměrování z platební brány zpět do e-shopu IDOS.cz (do obchodu) a platba tak není e-shopu potvrzena. To je nejčastěji způsobeno tím, že zákazník stránku s platbou předčasně zavře a nevyčká na přesměrování zpět do e-shopu. 
Může se stát, že peníze za platbu uvedené objednávky byly na účtu uživatele blokovány anebo strženy. V případě blokace by mělo dojít za krátkou dobu k jejich uvolnění. V případě stržení je vrátí platební brána, přes kterou byla objednávka hrazena, automaticky zpět na účet a to obvykle do 3 pracovních dnů. Na dobu vrácení nemá systém IDOS.cz vliv. Částka může být ve výpisu příchozích plateb připsána zpět k datu nákupu jízdenky.
Pokud jste již jízdenku obdrželi, je každopádně platná a e-mail o neúspěšné platbě se týká jiné objednávky (jiného pokusu o zaplacení).

Může se stát, že peníze za platbu objednávky byly na účtu uživatele blokovány anebo strženy. V případě, že jsou peníze na účtu pouze zablokovány (nezaúčtovány), mělo by dojít za krátkou dobu k jejich uvolnění. V případě stržení (zaúčtování) peníze vrátí platební brána, přes kterou byla objednávka hrazena, automaticky zpět na účet a to obvykle do 3 pracovních dnů. Na dobu vrácení nemá systém IDOS.cz vliv. Částka může být ve výpisu příchozích plateb připsána zpět k datu nákupu jízdenky.

Na webu IDOS.cz lze zakoupit jízdenky na místenkové autobusové spoje a na některé vlaky. U takových spojů se zobrazuje kulatá zelená ikona košíku a dole pak tlačítko "Do košíku“ pro vložení příslušných jízdenek z vybraného spojení (označených ikonou košík) do košíku. 
Možnost nákupu jízdenky ověřuje systém IDOS on-line v okamžiku vyhledání spojení a pak buď zobrazí nebo nezobrazí tlačítko “Do košíku”.              
Pokud u příslušného spoje ikona košíku není, nelze na uvedený spoj jízdenku zakoupit. Buď proto, že dopravce neumožňuje nákup v systému IDOS.cz. Nebo je nastavené datum odjezdu mimo předprodejní období nastavené dopravcem, na nákup je ještě brzo a jízdenku půjde zakoupit později. V takovém případě lze zadat nějaké blízké datum odpovídající požadovanému dni v týdnu, vyhledat spojení znovu a ověřit si možnost předprodeje.

Znamená to, že dopravce na vybraný spoj běžně nákup e-jízdenek umožňuje, ale v daný okamžik není nákup možný. Neznamená to, že je spoj vyprodaný. Více informací získáte pouze u dopravce. Kontakt naleznete po kliknutí na název dopravce. 

Při nákupu jízdenek Českých drah pro více cestujících najednou je jméno na jízdence uvedeno dle zadání prvního cestujícího – ten je Držitelem jízdenky a na požádání průvodčí/ho musí prokázat totožnost. Jména ostatních cestujících se na jízdence neuvádějí a jejich totožnost se nekontroluje.
 

Jestliže jste obdrželi jízdenku, její nákup proběhl v pořádku, platba objednávky této jízdenky byla e-shopu IDOS.cz potvrzena (jinak by jízdenku nevydal) a vystavená jízdenka je vždy platná. Viz informace v e-mailu o neúspěšné platbě.                 
E-mailová zpráva o neúspěšné platbě objednávky se pak týká platby jiné objednávky. Zkontrolujte si číslo objednávky v e-mailu o neúspěšné platbě a číslo objednávky v e-mailu s doručenou jízdenkou - bude se jednat se o různé objednávky.
E-shop odesílá tyto informační maily o úspěšné nebo neúspěšné platbě jednotlivé objednávky, když v e-shopu provádíte více pokusů o zaplacení.

Na základě parametrů nastavených při nákupu (požadovaný spoj a cestující) může systém Českých drah vystavit i pro menší počet cestujících než 5 cenově výhodnější jízdenku s tarifem Skupinová víkendová síťová (nebo Letní skupinová jízdenka). Taková jízdenka platí pro maximálně pět osob, proto je tam tento počet uveden. S tím, že na tuto jízdenku smí cestovat max. 2 osoby starší 15 let. Jízdenku můžete takto bez obav použít.

Pokud chcete získat jízdenku pro průvodce držitele průkazu ZTP/P, která je za 0 Kč, je nutno ji zakoupit současně s alespoň jednou jízdenkou pro držitele průkazu ZTP/P. Jízdenku tedy vraťte a zakupte obě jízdenky najednou. Informace o vrácení naleznete ZDE.

PROBLÉMY PŘI NÁKUPU