VRÁCENÍ JÍZDENKY

E-jízdenku je možné s odpovídající srážkou a v časovém termínu do odjezdu spoje vrátit prostřednictvím webu IDOS.cz na stránce Jízdenky (https://idos.idnes.cz/jizdenky/) v příslušném formuláři zadáním jejího jedinečného Kódu IDOS.cz ve tvaru XXXX-XXXX-XXXX. Tento kód je vždy uveden v textu e-mailu s jízdenkou a v názvu PDF souboru jízdenky. Kód IDOS.cz je uveden i přímo v PDF souboru jízdenky (toto neplatí pro jízdenky na spoje dopravce České dráhy). 
V případě, že budete vracení provádět na stejném počítači a ve stejném internetovém prohlížeči, kde byl proveden nákup jízdenky, můžete jízdenku vrátit tlačítkem "vrátit jízdenku", zobrazí-li se vám na uvedené stránce vaše zakoupená jízdenka. 
Jízdenku zakoupenou určitým přihlášeným uživatelem lze vrátit pouze stejným přihlášeným uživatelem a vždy to lze jednoduše udělat přes to tlačítko bez nutnosti vyplňovat kód do formuláře.
Jízdenku Českých drah můžete vrátit také přímo v eShopu ČD (https://www.cd.cz/eshop/vraceni-a-vymena/) pomocí šestimístného kódu jízdenky uvedeného na jízdence (kód transakce).

Podmínky vracení si určuje příslušný dopravce, systém IDOS.cz na ně nemá žádný vliv. Před zaplacením jsou vždy uváděny v odkazu “Přepravní podmínky” pod názvem tarifu u e-jízdenky v košíku.        
Po zakoupení jsou uvedeny v PDF souboru zakoupené e-jízdenky, většinou ve tvaru srážka v Kč/doba do odjezdu v hodinách, do kdy dopravce umožňuje e-jízdenku s touto srážkou vrátit. Výjimkou je dopravce České dráhy, kde jsou podmínky vracení uvedeny na webu dopravce - vnitrostátní jízdenky lze vracet do 15 minut před začátkem platnosti dokladu bez srážky a mezinárodní jízdenky s maximální srážkou 3 € za osobu nejpozději do 24:00 dne před odjezdem prvního vlaku ze spojení. Některé jízdenky ČD dopravce vrátit neumožňuje (a na nich je to uvedeno).  
Jízdenky OneTicket lze vracet do 15 minut před odjezdem prvního vlaku ze spojení.

Znamená to, že byl kód zadán chybně. Při vracení se zadává Kód IDOS.cz ve tvaru XXXX-XXXX-XXXX. Tento kód je vždy uveden v textu e-mailu s jízdenkou a v názvu PDF souboru jízdenky. Kód IDOS.cz je uveden i přímo v PDF souboru jízdenky (toto neplatí pro jízdenky na spoje dopravce České dráhy).
Pozor také na záměnu znaků jako je písmeno O a číslice 0, písmeno I a číslice 1, písmeno S a číslice 5, písmeno B a číslice 8, apod.

Obousměrnou jízdenku na spoj dopravce České dráhy jde v rámci IDOS.cz vrátit výhradně jako celý sdružený doklad. Tedy cestu Tam a Zpět vždy dohromady a to před odjezdem spoje Tam.
Pro jízdenky na spoje ostatních dopravců platí toto: 
U neprojeté nebo částečně projeté obousměrné jízdenky lze vybrat pouze část, kterou chcete vrátit, nebo ji vrátit celou (oba směry najednou). V případě, že vracíte pouze část, e-shop Vám pak vygeneruje a zašle novou e-jízdenku jen pro jednu (zbývající) cestu. V takovém případě zpravidla ztrácíte slevu od dopravce za současný nákup jízdenky pro cestu Tam i Zpět, takže vrácená částka bývá obvykle nižší.

Po čase pravidelného odjezdu spoje nelze jízdenky vracet, takže v případě nestihnutí spoje jízdenka propadá. Pouze dopravce České dráhy umožňuje použít vnitrostátní jízdenku na další spoj Českých drah v době její platnosti, ale pouze v případě, že na jízdence není pro příslušnou trasu uveden Povinný vlak. Jízda musí být započata v první den platnosti jízdenky.

Jízdenky nelze vracet po čase odjezdu spoje dle jízdního řádu. V takovém případě je lze pouze reklamovat. Informace o reklamaci naleznete ZDE.  
Pouze dopravce České dráhy umožňuje použít vnitrostátní jízdenku na další spoj Českých drah, ale jedině v případě, že na jízdence není pro příslušnou trasu uveden Povinný vlak. Jízda musí být započata v první den platnosti jízdenky.

Vrácení jízdenky je nevratný proces. Vrácená jízdenka je neplatná a nelze ji žádným způsobem obnovit.

Po čase pravidelného odjezdu spoje nelze jízdenky vracet. Lze je pouze, za určitých podmínek, reklamovat. Informace o reklamaci naleznete ZDE.   
Pouze dopravce České dráhy umožňuje použít vnitrostátní jízdenku na další spoj Českých drah, ale jedině v případě, že na jízdence není pro příslušnou trasu uveden Povinný vlak. Jízda musí být započata v první den platnosti jízdenky.

Jízdenku pro více cestujících lze vrátit pouze celou, není možné odebírat jednotlivé cestující.

Pouze dopravce České dráhy umožňuje vrátit jízdenku i po termínu pro vrácení (což je u ČD vnitrostátních jízdenek do 15 minut před začátkem platnosti dokladu) a pokud prokážete, že jízdenku nevyužily všechny osoby, měl by dopravce adekvátní část jízdného vrátit. Musíte si tedy od průvodčí/ho vyžádat potvrzení o nevyužití části jízdenky.         
Potom na stránce e-shopu Českých drah (https://www.cd.cz/eshop/vraceni-a-vymena/) zadejte šestimístný kód jízdenky a e-mailovou adresu, na kterou byla jízdenka zakoupena. Následně zvolte Jiný důvod vrácení jízdenky. Uveďte, že jízdenku nevyužily všechny osoby a přiložte potvrzení od průvodčí/ho o nevyužití části jízdenky. A požádejte o vrácení peněz za nevyužitou část jízdenky.

Pouze dopravce České dráhy umožňuje vrátit jízdenku i po termínu pro vrácení (což je u ČD vnitrostátních jízdenek do 15 minut před začátkem platnosti dokladu) a pokud prokážete, že jste si koupili jinou jízdenku na tu stejnou cestu, měl by dopravce jízdné za nevyužitou jízdenku vrátit. Musíte si tedy od průvodčí/ho vyžádat potvrzení o nevyužití jedné z jízdenek.         
Potom na stránce e-shopu Českých drah (https://www.cd.cz/eshop/vraceni-a-vymena/) zadejte šestimístný kód jízdenky (kód transakce), která nebyla skutečně použita a e-mailovou adresu, na kterou byla jízdenka zakoupena. Následně zvolte Jiný důvod vrácení jízdenky. Uveďte, že se vám omylem podařilo zakoupit jízdenku dvakrát, uveďte kód pro odbavení i té druhé skutečně použité jízdenky a přiložte potvrzení od průvodčí/ho o nevyužití jízdenky. A požádejte o vrácení peněz za tuto vrácenou jízdenku.

VRÁCENÍ JÍZDENKY