ZMĚNA JÍZDENKY

Údaje na e-jízdence nelze dodatečně nijak měnit. V případě potřeby jízdenku vraťte a zakupte jinou. Informace o vrácení naleznete ZDE.

Pouze dopravce České dráhy umožňuje použít jízdenku na jiný, pozdější spoj Českých drah v době její platnosti, pokud na požadovanou trasu není na jízdence uveden Povinný vlak. Jízda ale musí být započata první den platnosti jízdenky. Platnost ČD jízdenky je uvedena v horní části PDF jízdenky. Všechny ostatní vlakové jízdenky jsou platné pouze na spoj, který je na nich uveden. Údaje na nich nelze dodatečně nijak měnit a není možné je použít na jiný spoj. V případě potřeby jízdenku vraťte a zakupte jinou. Informace o vrácení naleznete ZDE.    
Pokud máte jízdenku OneTicket, neváže se na konkrétní spoj, ale můžete si libovolně vybrat spoj v rámci platnosti jízdního dokladu. OneTicket platí napříč dopravci zapojenými do Systému Jednotného Tarifu (SJT). Více informací naleznete na webu OneTicket (https://oneticket.cz).

Jízdenku pro více cestujících lze vrátit pouze celou, není možné odebírat jednotlivé cestující.

Údaje na e-jízdence nelze dodatečně měnit. Lze zakoupit novou e-jízdenku a původní vrátit. Informace o vrácení naleznete ZDE.      
V případě vnitrostátních jízdenek Českých drah lze změnit jméno držitele jízdenky na webu Českých drah v sekci eShop (https://www.cd.cz/eshop/). Uživatel zadává šestimístný kód transakce a e-mail zadaný při nákupu jízdenky. Každá změna však znamená vrácení původní jízdenky v souladu s podmínkami dopravce České dráhy a vydání nové jízdenky. 
Další informace ohledně jména cestujícího naleznete ZDE.

Nákupem jízdenky na webu IDOS.cz máte vždy sedadlo zajištěno - jízdenka je zároveň spojena s rezervací sedadla. Pokud není na jízdence sedadlo uvedeno, přidělí vám ho řidič v autobusu nebo steward/ka ve vlaku. Není tomu tak pouze při nákupu jízdenek na nepovinně místenkové spoje Českých drah – v tom případě je standardní nákup nastaven s výběrem "Bez místenky". Jízdenka se nedá dodatečně měnit. Buď můžete jízdenku vrátit a zakoupit si novou s rezervací místa (informace o vrácení naleznete ZDE). Výběr sedadla provedete po vložení jízdenky do košíku kliknutím na odkaz "Bez místenky" a navolením požadovaného výběru. Nebo České dráhy umožňují dodatečné zakoupení místenky v jejich eShopu (https://www.cd.cz/eshop/).

Jestliže dopravce vybraného spoje umožňuje nákup jízdenky na konkrétní sedadlo, lze ho během nákupu změnit po vložení jízdenky do košíku kliknutím na zobrazené číslo sedadla, které přednastavil rezervační systém dopravce automaticky. Po zaplacení nelze sedadla nijak měnit.
Někteří dopravci neumožňují při nákupu na IDOS.cz výběr konkrétních sedadel a přiděluje je po zaplacení jízdenky automaticky opět rezervační systém dopravce, nikoliv IDOS.cz. Změna sedadel není ani v tomto případě možná. 

Jízdenka je platná pouze na spoj, který je na ní uveden. Údaje na ní nelze dodatečně nijak měnit a není možné ji použít na jiný spoj. V případě potřeby jízdenku vraťte a zakupte jinou. Informace o vrácení naleznete ZDE.                         

Při nákupu jízdenek Českých drah pro více cestujících najednou je jméno na jízdence uvedeno dle zadání prvního cestujícího – ten je Držitelem jízdenky a na požádání průvodčí/ho musí prokázat totožnost. Jména ostatních cestujících se na jízdence neuvádějí a jejich totožnost se nekontroluje.
 

Údaje na e-jízdence nelze dodatečně měnit. Lze zakoupit novou e-jízdenku a původní vrátit. Informace o vrácení naleznete ZDE.
Při kontrole je cestující povinen prokázat nárok na slevu, kterou má na e-jízdence uvedenou, jinak nebude e-jízdenka uznána a propadne bez náhrady. Žádný rozdíl v ceně doplatit nelze.   

Na místě sedět můžete, pokud si ho nebude nárokovat jiný cestující, který má průkaz pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace. Jízdenku nelze dodatečně nijak měnit, pouze vrátit a zakoupit jinou. Informace o vrácení naleznete ZDE.

Na základě parametrů nastavených při nákupu (požadovaný spoj a cestující) může systém Českých drah vystavit i pro menší počet cestujících než 5 cenově výhodnější jízdenku s tarifem Skupinová víkendová síťová (nebo Letní skupinová jízdenka). Taková jízdenka platí pro maximálně pět osob, proto je tam tento počet uveden. S tím, že na tuto jízdenku smí cestovat max. 2 osoby starší 15 let. Jízdenku můžete takto bez obav použít.

ZMĚNA JÍZDENKY